Obsah

Obec Vígľaš

IČO:
00320382
DIČ:
2021318761
Kód obce:
518921

Hlavná adresa

Zvolenská 1
96202 Vígľaš

Kontaktné spojenie

Telefón: +421455394243

Bankové spojenie

Bežný účet: 02922412/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292 2412