Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obec Vígľaš

Zoznam zvolených poslancov Obecného zastupiteľstva zvolených dňa 10.11.2018.
Sľub starosta obce a poslanci OcZ zložili dňa 28.11.2018

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva: zasadnutie OcZ 1 x štvrťročne

- do 31.03.2019

- do 30.06.2019

- do 30.09.2019

- do 31.12.2019

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Záchenský Róbert, Ing.Starostaobce+421 455394243
+421 905 647 501
Štollmannová Oľga, Ing.Kontrolórka obce+421 944 451 260
Cerovský MilanPoslanec OcZ+421 944 978 990
Gímeš RadoslavPoslanec OcZ+421 905 833 919
Matušov JánPoslanec OcZ+421 907 506 352
Melechová VladimíraPoslankyňa OcZ+421 918 442 703
Melicher Jozef, Ing.Poslanec OcZ+421 907 525 332
Oťapka Miroslav, Ing.Poslanec OcZ+421 908 045 242
Šimková Anna, Ing.Zástupkyňa starostu obce - poslankyňaOcZ+421 915 999 265
Šlobár Milan, Ing.Poslanec OcZ+421 908 558 452
Žiak PeterPoslanec OcZ+421 905 665 048
Zošiaková MonikaZapisovateľka+421455394243
+421 903 514 589