Obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Oľga Štollmannová

tel: 0944 451 260

email: stollmannovci@gmail.comolga.stollmannova@viglas.net,
            kontrolor@viglas.net,  hlavnykontrolor@viglas.net,  hlavnakontrolorka@viglas.net

Pokyny
Hlavný kontrolór eviduje, prešetruje a vybavuje:
- oznámenia,
- podnety
- petície občanov a organizácií
v rozsahu ich pôsobnosti podľa všeobecných platných právnych predpisov
- 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
- 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení zákona 242/98 Z.z,

- kontroluje vybavovanie sťažností.

Prílohy: