Obsah

Rybársky lístok

Typ: ostatné
Rybársky lístok

Kontakt:

Vybavuje: samostatný odborný referent, kancelária podateľne Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: sekretariat@viglas.net , monika.zosiakova@viglas.netpodatelna@viglas.net

Potrebujete:
- platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Poplatky:
Rybársky lístok týždenný   -  1,5 €
Rybársky lístok mesačný    -  3 €
Rybársky lístok ročný         -  7€
Rybársky lístok trojročný   - 17 €

Upozornenie:  Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením, rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú  vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
     Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.

     Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov, rybársky lístok vybavuje zákonný zástupca dieťaťa.


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2023 15:12
Autor: Monika Zošiaková