Obsah

matrika - úmrtie

Typ: ostatné
vydáva úmrtný list

Zaevidovanie žiadosti  a spracovanie vybavuje:  Janka Holíková, matrikárka

Počas jej neprítomnosti vybavuje : Monika Zošiaková, zastupujúca matrikárka

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: matrika@viglas.netpodatelna@viglas.net,  sekretariat@viglas.net

Na matričnom úrade vo Vígľaši je možnosť vydania duplikátu rodného listu za poplatok 5,-€

Potrebujete: listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz vybavujúcej osoby


Poplatky: prvý výpis bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie


Vytvorené: 18. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2023 12:15
Autor: Monika Zošiaková