Obsah

matrika - narodenie

Typ: ostatné
vydáva rodný list

Zaevidovanie žiadosti  a spracovanie vybavuje:  Janka Holíková, matrikárka

Počas jej neprítomnosti vybavuje : Monika Zošiaková, zastupujúca matrikárka

Tel.: 045/53 94 243

e-mail:  matrika@viglas.netpodatelna@viglas.netsekretariat@viglas.net

Na matričnom úrade vo Vígľaši je možnosť vydania duplikátu rodného listu za poplatok 5,-€

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.


Potrebujete:
Dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje otec dieťaťa):

- občiansky preukaz rodičov 
- sobášny list


Dieťa narodené slobodnej matke:

- občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike) 
- občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)


Dieťa narodené rozvedenej matke:

- právoplatný rozsudok o rozvode 
- občiansky preukaz


Dieťa narodené vdove:

-sobášny list

-úmrtný list zosnulého manžela 
-občiansky preukaz


Poplatky: prvý výpis bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie


Vytvorené: 18. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2023 12:16
Autor: Monika Zošiaková