Obsah

Ekonomický úsek

Typ: ostatné
účtovníčka obce Vígľaš

Kompetencie

Odbor ekonomický plní úlohy v oblastiach:

  • rozpočtový proces -  nápomoc pri tvorbe, aktualizácia, monitoring
  • účtovníctvo a výkazníctvo obce  a školských zariadení bez právnej subjektivity
  • financovanie

Ekonomický odbor vybavuje:

  • Konsolidovaná uzávierka, výkazníctvo
  • Úhrady faktúr, styk s bankou 
  • Zúčtovanie dotácií poskytovaných obcou podľa VZN č. 5/2015
  • Vyber poplatkov

 

Kontakty Ekonomický odbor: Mariana Kamenská

Tel.: 045/37 00 310

email: uctaren@viglas.net,  mariana.kamenska@viglas.net


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2017 11:32
Autor: Monika Zošiaková