Obsah

Daň za ubytovanie

Typ: ostatné
Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Vybavuje: samostatný odborný referent, kancelária podatelne Monika Zošiaková

Tel.: 045/53 94 243

e-mail: sekretariat@viglas.net , monika.zosiakova@viglas.netpodatelna@viglas.net

 

Upozornenie: Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a štvrťročne podávať oznámenie o počte ubytovaných.


Vytvorené: 17. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2017 12:35
Autor: Monika Zošiaková