Obsah

Správy

Rybársky lístok

Rybársky lístok celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov, stavieb, bytov a daň za psa celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Ekonomický úsek

účtovníčka obce Vígľaš celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Spoločný stavebný úrad Vígľaš

Na OcÚ vo Vígľaši je sídlo spoločného stavebného úradu pre sedem obcí. Obce: Vígľaš, Stožok, Dúbravy, Klokoč, Stará Huta, Slatinské Lazy, Horný Tisovník. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Overovanie podpisov a listín

overovanie podpisov a listín celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

matrika - úmrtie

vydáva úmrtný list celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

matrika - narodenie

vydáva rodný list celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

matrika - uznanie otcovstva

uznanie otcovstva celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

matrika - sobáš

vydáva sobášny list
celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Evidencia stavieb - súpisné čísla

Evidencia stavieb - súpisné čísla celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Podateľňa

Podateľňa celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Evidencia obyvateľstva a budov

Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt v obci Vígľaš. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková

Preberanie a evidencia sťažnosti

Preberanie a evidencia sťažnosti celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Monika Zošiaková