Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

17122018

200,00 EUR Dvesto

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

17.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o dodávke EE

1120262

Neuvedené

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

13.12.2018

Zmluva o dielo

30318

17 724,00 EUR

BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

07.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Vígľaš

14.11.2018

Mandátna zmluva

05/2018

11 300,00 EUR Jedenásťtisíctristo

Ing. Drahomír Kubányi, Kriváň 707, 962 04 Kriváň

Obec Vígľaš

07.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302011N507-122-15

354 185,46 EUR Tristopäťdesiatštyritisícstoosemdesiatpäť 45/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Vígľaš

06.11.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

485 026,48 EUR Štyristoosemdesiatpäťtisícdvadsaťšesť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

05.11.2018

Zmluva o dielo

05112018

22 355,66 EUR Dvadsaťdvatisíctristopäťdesiatpäť

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

04.11.2018

Mandátna zmluva

04112018

1 000,00 EUR Jedentisíc

Ing. Miroslav Ďurica

Obec Vígľaš

18.10.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-373-115/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

03.10.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

129543 08U02

159 000,00 EUR Jedenstopäťdesiatdeväťtisíc

Environmentálny fond

Obec Vígľaš

28.09.2018

Zmluva o dielo

15/08/2018/01

419 458,42 EUR Štyristodevätnásťtisícštyristopäťdesiatosem

AGROPARTNER s.r.o.

Obec Vígľaš

27.09.2018

Zmluva o dielo

180903

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

26.09.2018

Zmluva o dielo

2308-2018

492 695,02 EUR Štyristodeväťdesiatdvatisícšesťstodeväťdesiatpaäť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

26.09.2018

Zmluva o bežnom účte

26092018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

17.09.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného FP

IROP-Z-302021J415-222-13

103 841,91 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Vígľaš

11.09.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 01583/2018-PKZO-B40127/107,01

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

10.09.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 9

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

31.08.2018

Poistná zmluva

443 9005775

56,94 EUR Päťdesiatšesť 94/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.08.2018

Zmluva o dielo

28082018

165 261,62 EUR Jedenstodesťdesiattisícdvestošesťdesiatjeden

JM-AGRO STAVBY s.r.o.

Obec Vígľaš

23.08.2018

Darovacia zmluva

23082018

100,00 EUR Jedensto

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

22082018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

22.08.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

JUDr. Alexander Mojš

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: