Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.09.2019

Zmluva o príspevku

05092019

50,00 EUR Päťdesiat

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

01.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

43/2019

15,00 EUR Pätnásť eur mesačne

Marián Babic, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

01.09.2019

Zmluva o sponzoringu

01092019

300,00 EUR Tristo

PB Tau s.r.o.

Obec Vígľaš

31.08.2019

Poistná zmluva

4439006330

59,62 EUR Päťdesiatdeväť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

30.08.2019

Rámcová zmluva

30082019

Neuvedené

OVONA s.r.o., Slobody 252/73, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

30.08.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

30.08.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

20.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

20082019

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Obec Klokoč

Obec Vígľaš

14.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľ nost

1 560,24 EUR

Milan Šlobár, Zuzana Šlobárová

Obec Vígľaš

09.08.2019

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

01.08.2019

Zmluva o zriadení predkupného práva

01082019

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

16.07.2019

Čiastočná výpoveď zmluvy

Výpoveď odb.miesta 24ZSS12137530003

Neuvedené

ENERGIE 2 a.s.

Obec Vígľaš

15.07.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 1

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

09.07.2019

Poštovné úverované

259/2019

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

06.07.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Drahomír Kubányi, 707, 96204 Kriváň

Obec Vígľaš

03.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

03072019

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

01.07.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

355,33 EUR Tristopäťdesotpäť 33/100

MUDr. Anna Krinovičová

Obec Vígľaš

30.06.2019

Nájomná zmluva

01072019

Neuvedené

Marcela Hanulíková, Mgr.

Obec Vígľaš

28.06.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ

28062019

200,00 EUR Dvesto EUR/mesiac

Základná umelecká škola, Ul. SNP 331, 962 23 Očová

Obec Vígľaš

24.06.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

18.06.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.06.2019

Zmluva R2 Zvolen východ - Pstruša/1464/Va

NA/2019/0154

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Obec Vígľaš

24.05.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

23.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2019

545/2019/ODDRF

1 300,00 EUR Jedentisíctristo

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vígľaš

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí FP na CVČ

22052019

120,00 EUR Jedenstodvadsať

Obec Dúbravy

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: