Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2020

Zmluva o dotácii

21012020

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Vígľaš

01.01.2020

Kúpna zmluva

01012020

Neuvedené

Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

19.12.2019

Kúpna zmluva

25022019

65 476,62 EUR Šesťdesiatpäťtisícštyristosedemdesiatšesť

Daffer spol. s r.o.

Obec Vígľaš

17.12.2019

Kúpna zmluva

17122019

79,20 EUR Sedemdesiatdeväť

Marek Michel

Obec Vígľaš

12.12.2019

Cenník spoločnosti Pohronie a.s.

Cenník od 1.1.2020

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

04.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/BB/2019

3 500,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

03.12.2019

Dodatok k nájomnej zmluve z 27.8.2012

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

Neuvedené

ForDom s.r.o.

Obec Vígľaš

03.12.2019

Kúpna zmluva

03122019

4 807,44 EUR Štyritisícosemstosedem

Vladimír Matúška

Obec Vígľaš

29.11.2019

Zmluva o dielo

29112019

28 910,71 EUR Tridsaťštyritisícšesťstodeväťdesiatdva

MIKAR s.r.o.

Obec Vígľaš

27.11.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

140118 08U02

155 000,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.11.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

11 750,80 EUR Jedenásťtisícsedemstopäťdesiat

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

07.11.2019

Dodatok k Zmluve 00072503

07112019

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Vígľaš

31.10.2019

Zmluva o dielo

17/2019

176 755,91 EUR Jedenstosedemdesiatšesťtisícsedemstopäťdesiatpäť

JPT STAVBY s.r.o., Jaseňovo 858, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

28.10.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

28.10.2019

Zmluva o dielo

28/2019

14 924,53 EUR Štrnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

11.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

4 913,51 EUR

AGROPARTNER s.r.o.

Obec Vígľaš

09.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

ENERCOM s.r.o.

Obec Vígľaš

07.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

02/2019/18

28 000,00 EUR Dvadsaťosemtisíc

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Vígľaš

07.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

03.10.2019

Zmluva o odstúpení územia

03102019

Neuvedené

Obec Slatinské Lazy

Obec Vígľaš

01.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.

Obec Vígľaš

01.10.2019

Zmluva o dielo

01102019

29 195,40 EUR Dvadsaťdeväťtisícstodeväťdesiatpäť

GEOSTAV Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

17.09.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

02362/2019-PKZO-B40140/19.0

539,40 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

17.09.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.09.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

10 316,74 EUR Desaťtisíctristošestnásť

L§Z Čech s.r.o.

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: