Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

03.10.2019

Zmluva o odstúpení územia

03102019

Neuvedené

Obec Slatinské Lazy

Obec Vígľaš

01.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.

Obec Vígľaš

01.10.2019

Zmluva o dielo

01102019

29 195,40 EUR Dvadsaťdeväťtisícstodeväťdesiatpäť

GEOSTAV Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

17.09.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

02362/2019-PKZO-B40140/19.0

539,40 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

17.09.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.09.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

10 316,74 EUR Desaťtisíctristošestnásť

L§Z Čech s.r.o.

Obec Vígľaš

05.09.2019

Zmluva o príspevku

05092019

50,00 EUR Päťdesiat

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

01.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

43/2019

15,00 EUR Pätnásť eur mesačne

Marián Babic, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

01.09.2019

Zmluva o sponzoringu

01092019

300,00 EUR Tristo

PB Tau s.r.o.

Obec Vígľaš

31.08.2019

Poistná zmluva

4439006330

59,62 EUR Päťdesiatdeväť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

30.08.2019

Rámcová zmluva

30082019

Neuvedené

OVONA s.r.o., Slobody 252/73, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

30.08.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

30.08.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

20.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

20082019

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Obec Klokoč

Obec Vígľaš

14.08.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľ nost

1 560,24 EUR

Milan Šlobár, Zuzana Šlobárová

Obec Vígľaš

09.08.2019

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

01.08.2019

Zmluva o zriadení predkupného práva

01082019

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

16.07.2019

Čiastočná výpoveď zmluvy

Výpoveď odb.miesta 24ZSS12137530003

Neuvedené

ENERGIE 2 a.s.

Obec Vígľaš

15.07.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 1

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

09.07.2019

Poštovné úverované

259/2019

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

06.07.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Drahomír Kubányi, Kriváň 707, 962 04 Kriváň

Obec Vígľaš

03.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

03072019

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

01.07.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

355,33 EUR Tristopäťdesotpäť 33/100

MUDr. Anna Krinovičová

Obec Vígľaš

30.06.2019

Nájomná zmluva

01072019

Neuvedené

Marcela Hanulíková, Mgr.

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: