Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.09.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Valman s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

21.08.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

1,00 EUR

MUDr. Anna Krinovičová

Obec Vígľaš

21.08.2020

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

17.08.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 06/2018

Dodatok č. 1

119 268,44 EUR Jedenstodevätnásťtisícdvestošesťdesiatosem

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

29.07.2020

Kúpna zmluva

29072020

Neuvedené

Ján Bobro Pekáreň Hriňová, 2845, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

27.07.2020

Rámcová kúpna zmluva

27072020

Neuvedené

INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

20.07.2020

Zmluva o dielo

20072020

29 537,98 EUR Dvadsaťteväťtisícpäťstotridsaťsedem 98/100

A.L.T. Group a.s.

Obec Vígľaš

03.07.2020

Dodatok - 0903 514 589

Dodatok - 0903 518589

26,00 EUR Dvadsaťšesť

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

03.07.2020

Zmluva - 0910 554 668

03072020

12,00 EUR Dvanánásť

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

18.06.2020

Zmluva o dielo

08062020

22 210,15 EUR Dvadsaťdvatisícdvestodesať 15/100

SIROŇ plus s.r.o.

Obec Vígľaš

15.06.2020

Nájomná zmluva

01072020

Neuvedené

Marcela Hanulíková, Mgr.

Obec Vígľaš

26.05.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

no-one spol. s r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Obec Vígľaš

30.04.2020

Predaj podniku - oznámenie

Predaj podniku ForDom s.r.o.

Neuvedené

ForDom s.r.o.

REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

28.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1420 697

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

22.04.2020

Zmluva o dielo

200406

2 920,00 EUR Dvetisícdeväťstodvadsať

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

22.04.2020

Zmluva o poskytnutí FP

22042020

90,00 EUR Deväťdesiat

Obec Dúbravy

Obec Vígľaš

25.03.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

25.03.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

02.03.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 11

Neuvedené

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

24.02.2020

Zmluva o dielo

2020022603

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Vígľaš

21.02.2020

Zmluva o príspevku

21022020

60,00 EUR Šesťdesiat

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

18.02.2020

Memorandum o spolupráci

18022020

Neuvedené

Slovenská ekologická agentúra n.o.

Obec Vígľaš

10.02.2020

Úrazové poistenie uzchádzačov o zamestnanie

5190048976

13,00 EUR Trinásť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

31.01.2020

cenník

Príloha č. 1

Neuvedené

Obec Vígľaš

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

22.01.2020

Dodatok

Dodatok + cenník

Neuvedené

Obec Vígľaš

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: