Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.07.2020

Zmluva - 0910 554 668

03072020

12,00 EUR Dvanánásť

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

18.06.2020

Zmluva o dielo

08062020

22 210,15 EUR Dvadsaťdvatisícdvestodesať 15/100

SIROŇ plus s.r.o.

Obec Vígľaš

15.06.2020

Nájomná zmluva

01072020

Neuvedené

Marcela Hanulíková, Mgr.

Obec Vígľaš

26.05.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

no-one spol. s r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Obec Vígľaš

30.04.2020

Predaj podniku - oznámenie

Predaj podniku ForDom s.r.o.

Neuvedené

ForDom s.r.o.

REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

28.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1420 697

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

22.04.2020

Zmluva o dielo

200406

2 920,00 EUR Dvetisícdeväťstodvadsať

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

22.04.2020

Zmluva o poskytnutí FP

22042020

90,00 EUR Deväťdesiat

Obec Dúbravy

Obec Vígľaš

25.03.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

25.03.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

02.03.2020

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 11

Neuvedené

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

24.02.2020

Zmluva o dielo

2020022603

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Vígľaš

21.02.2020

Zmluva o príspevku

21022020

60,00 EUR Šesťdesiat

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

18.02.2020

Memorandum o spolupráci

18022020

Neuvedené

Slovenská ekologická agentúra n.o.

Obec Vígľaš

10.02.2020

Úrazové poistenie uzchádzačov o zamestnanie

5190048976

13,00 EUR Trinásť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

31.01.2020

cenník

Príloha č. 1

Neuvedené

Obec Vígľaš

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

22.01.2020

Dodatok

Dodatok + cenník

Neuvedené

Obec Vígľaš

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

21.01.2020

Zmluva o dotácii

21012020

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Vígľaš

01.01.2020

Kúpna zmluva

01012020

Neuvedené

Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

19.12.2019

Kúpna zmluva

25022019

65 476,62 EUR Šesťdesiatpäťtisícštyristosedemdesiatšesť

Daffer spol. s r.o.

Obec Vígľaš

17.12.2019

Kúpna zmluva

17122019

79,20 EUR Sedemdesiatdeväť

Marek Michel

Obec Vígľaš

12.12.2019

Cenník spoločnosti Pohronie a.s.

Cenník od 1.1.2020

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

04.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/BB/2019

3 500,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

03.12.2019

Dodatok k nájomnej zmluve z 27.8.2012

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

Neuvedené

ForDom s.r.o.

Obec Vígľaš

03.12.2019

Kúpna zmluva

03122019

4 807,44 EUR Štyritisícosemstosedem

Vladimír Matúška

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: