Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

38/BB/2019

3 500,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

03.12.2019

Dodatok k nájomnej zmluve z 27.8.2012

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

Neuvedené

ForDom s.r.o.

Obec Vígľaš

03.12.2019

Kúpna zmluva

03122019

4 807,44 EUR Štyritisícosemstosedem

Vladimír Matúška

Obec Vígľaš

29.11.2019

Zmluva o dielo

29112019

28 910,71 EUR Tridsaťštyritisícšesťstodeväťdesiatdva

MIKAR s.r.o.

Obec Vígľaš

27.11.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

140118 08U02

155 000,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.11.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

11 750,80 EUR Jedenásťtisícsedemstopäťdesiat

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

07.11.2019

Dodatok k Zmluve 00072503

07112019

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Vígľaš

31.10.2019

Zmluva o dielo

17/2019

176 755,91 EUR Jedenstosedemdesiatšesťtisícsedemstopäťdesiatpäť

JPT STAVBY s.r.o., Jaseňovo 858, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

28.10.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

28.10.2019

Zmluva o dielo

28/2019

14 924,53 EUR Štrnásťtisícdeväťstodvadsaťštyri

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

11.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

4 913,51 EUR

AGROPARTNER s.r.o.

Obec Vígľaš

09.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

ENERCOM s.r.o.

Obec Vígľaš

07.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

02/2019/18

28 000,00 EUR Dvadsaťosemtisíc

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Vígľaš

07.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

03.10.2019

Zmluva o odstúpení územia

03102019

Neuvedené

Obec Slatinské Lazy

Obec Vígľaš

01.10.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.

Obec Vígľaš

01.10.2019

Zmluva o dielo

01102019

29 195,40 EUR Dvadsaťdeväťtisícstodeväťdesiatpäť

GEOSTAV Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

17.09.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

02362/2019-PKZO-B40140/19.0

539,40 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

17.09.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.09.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

10 316,74 EUR Desaťtisíctristošestnásť

L§Z Čech s.r.o.

Obec Vígľaš

05.09.2019

Zmluva o príspevku

05092019

50,00 EUR Päťdesiat

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

01.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

43/2019

15,00 EUR Pätnásť eur mesačne

Marián Babic, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

01.09.2019

Zmluva o sponzoringu

01092019

300,00 EUR Tristo

PB Tau s.r.o.

Obec Vígľaš

31.08.2019

Poistná zmluva

4439006330

59,62 EUR Päťdesiatdeväť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

30.08.2019

Rámcová zmluva

30082019

Neuvedené

OVONA s.r.o., Slobody 252/73, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: