Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.05.2022

Zmluva o dotácii

1422596

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

25.04.2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

25042022

Neuvedené

Obchodná akadémia

Obec Vígľaš

13.04.2022

Zmluva o dielo

13042022

Neuvedené

Jakub Slemenský, Nová Ves 3178/105, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

06.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

1160/2022

Neuvedené

Obec Stožok

Obec Vígľaš

24.03.2022

Nájomná zmluva

24032022

Neuvedené

C m c, spol s r.o.

Obec Vígľaš

21.03.2022

Zmluva o prenájme odpadových nádob

18 811/01

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

07.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

Zmluva o poskytnutí príspevku CVČ

410,00 EUR Štyristodesať

Mesto Detva

Obec Vígľaš

28.02.2022

Poistná zmluva

5190057509

25,00 EUR Dvadsaťpäť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

14.02.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

5 824,07 EUR Päťtisícosemstodvadsaťštyri 07/100

REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vígľaš

09.02.2022

Zmluva o umiestnení Z-BOXU

09022022

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Príloha č. 1 k zmluve

Príloha č. 1 k zmluve

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 12

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Príloha č. 1 k zmluve

Príloha č. 1 k zmluve

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

31.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

29/22

Neuvedené

EKOBAM s.r.o., Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

31.12.2021

Ukončenie zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

Marián Babic, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

28.12.2021

Nájomná zmluva

28122021

201,12 EUR Dvestojedna 12/100

Krásna farmárka s.r.o.

Obec Vígľaš

22.12.2021

Kúpna-predajná zmluva

22122021-1

14 000,00 EUR Štrnásťtisíc

Ing. Jozef Špitalík

Obec Vígľaš

22.12.2021

Kúpna zmluva

22122021

35 000,00 EUR Tridsaťpäťtisíc

Mária Jenčová

Obec Vígľaš

09.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

5/2021

100,62 EUR

Obec Očová

Obec Vígľaš

06.12.2021

spoločný obecný úrad pre obec Vígľaš len na úseku školstva dodatkom č. 12

Dodatok č. 12

Neuvedené

Mesto Zvolen

Obec Vígľaš

02.12.2021

Zmluva - 0903 476 693

Zmluva - 0903 476 693

18,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

19.11.2021

Dohoda

21/33/012/11

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: