Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Pavel Ištvan a Mária Ištvanová

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 975,76 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

ZMLUVA O DIELE

ZMLUVA O DIELE

3 450,00 EUR

Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIA

obec

ZMLUVA O DIELO

130201

Neuvedené

EU PROFI, s.r.o.

obec

ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE (Mandátna zmluva)

ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE (

0,00 EUR

eR STAR s. r. o.,

obec

ZMLUVA O DIELO

130202

Neuvedené

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

Zmluva o zabezpečení výrubu stromov

Zmluva o zabezpečení výrubu stromov

0,00 EUR

Agrosev, spol. s r. o.

obec

ZMLUVA O REKLAME

ZMLUVA O REKLAME

0,00 EUR

Občianske združenie Cimbal

obec

ZMLUVA O DIELO č. P213010

ZMLUVA O DIELO č. P213010

0,00 EUR

IBG Project s.r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

470,00 EUR

EU AUKCIE, s.r.o

obec

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

0,00 EUR

EkoFond n.f.

obec

ZMLUVA O DIELO č. 3/2013

ZMLUVA O DIELO č. 3/2013

900,00 EUR

LMS dopravný inžiniering, spol. s r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO číslo: 13014

ZMLUVA O DIELO číslo: 13014

470,00 EUR

EU AUKCIE, s.r.o

obec

ZMLUVA O DIELO č. 03/2013

ZMLUVA O DIELO č. 03/2013

6 601,42 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ

0,00 EUR

eR STAR s. r. o.,

obec

ZMLUVA O DIELO č. 05/2013

ZMLUVA O DIELO č. 05/2013

3 342,58 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

34 891,50 EUR

RENOVIA, s.r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

10 600,00 EUR

NEDELKA s.r.o.

obec

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

ZÁMOK VÍGĽAŠ s.r.o.

obec

ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA

ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA

0,00 EUR

Auto Unicom Zvolen, s.r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

29 846,23 EUR

AGROPATRNER spol.s.r.o

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

obec

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: