Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 12

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Príloha č. 1 k zmluve

Príloha č. 1 k zmluve

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

31.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

29/22

Neuvedené

EKOBAM s.r.o., Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

31.12.2021

Ukončenie zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

Marián Babic, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

28.12.2021

Nájomná zmluva

28122021

201,12 EUR Dvestojedna 12/100

Krásna farmárka s.r.o.

Obec Vígľaš

22.12.2021

Kúpna-predajná zmluva

22122021-1

14 000,00 EUR Štrnásťtisíc

Ing. Jozef Špitalík

Obec Vígľaš

22.12.2021

Kúpna zmluva

22122021

35 000,00 EUR Tridsaťpäťtisíc

Mária Jenčová

Obec Vígľaš

09.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

5/2021

100,62 EUR

Obec Očová

Obec Vígľaš

02.12.2021

Zmluva - 0903 476 693

Zmluva - 0903 476 693

18,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

19.11.2021

Dohoda

21/33/012/11

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

12.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

04.11.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

04112021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

22.10.2021

Zmluva - 0910 144 124

Zmluva - 0910 144 124

12,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

22.10.2021

Zmluva - 0911 575 144

Zmluva - 0911 575 144

12,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

21.10.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

8 559,88 EUR

NEDELKA s.r.o.

Obec Vígľaš

18.10.2021

Kúpna zmluva

18102021

5 228,99 EUR Päťtisícdvestodvadsaťosem 99/100

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

15.10.2021

Nájomná zmluva

15102021

400,00 EUR Štyristo

COOP Jednota Krupina

Obec Vígľaš

06.10.2021

Zmluva o dielo

06102021

21 754,18 EUR Dvadsaťjedensedemstopäťdesiatštyri 18/100

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Vígľaš

24.09.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

22.09.2021

Zmluva o dielo

22092021

23 945,20 EUR Dvadsaťtritisícdeväťstvoštyridsaťpäť 20/100

GEOSTAV Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

16.09.2021

Zmluva o dielo

210902

3 480,00 EUR Tritisícštyristoosemdesiat

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

03.09.2021

Zmluva o dielo

03092021

18 063,00 EUR Osemnásťtisícšesťdesiattri

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: