Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o zabezpečení výrubu stromov

Zmluva o zabezpečení výrubu stromov

0,00 EUR

Agrosev, spol. s r. o.

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

22 729,87 EUR

RENOVIA, s.r.o.

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 864,86 EUR

RENOVIA, s.r.o.

obec

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

0,00 EUR

Brdo Investment s. r. o.

obec

Zmluva o finančnej pôžičke

Zmluva o finančnej pôžičke

6 000,00 EUR

obec

Obec Horný Tisovník

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

obec

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.,

Obec Vígľaš

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

19 999,92 EUR

NEDELKA s.r.o.

obec

ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb

ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb

0,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela, audítor SKAU

obec

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

0,00 EUR

obec

Manželia Ján Šouc Anna Šoucová

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

0,00 EUR

obec

Manželia Ing. Ivan Androvič a Mária Androvičová

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 200,00 EUR

Ing. Peter Oravec

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 826,91 EUR

Ing. Peter Oravec

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

22 122,00 EUR

Jozef Puška - JOPU

obec

začatie správneho konania

začatie správneho konania

0,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

obec

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

obec

Beáta Boháčiková

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Imrich Melich a Anna Melichová

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Predávajúci:Ondrej Krajniak,Mária Žiaková,Anna Krajniaková,Juraj Nosáľ, Alena Gondecová, Igor Šulaj

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 591,11 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Lukáč Nedelka a Dana Nedelková

Zmluva o dielo

121006

Neuvedené

EU PROFI, s.r.o.

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 000,00 EUR

IBG Project s.r.o.

obec

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Pavel Ištvan a Mária Ištvanová

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: