Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Imrich Melich a Anna Melichová

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Predávajúci:Ondrej Krajniak,Mária Žiaková,Anna Krajniaková,Juraj Nosáľ, Alena Gondecová, Igor Šulaj

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 591,11 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Lukáč Nedelka a Dana Nedelková

Zmluva o dielo

121006

Neuvedené

EU PROFI, s.r.o.

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 000,00 EUR

IBG Project s.r.o.

obec

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

obec

Manželia Pavel Ištvan a Mária Ištvanová

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPE

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 975,76 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

ZMLUVA O DIELE

ZMLUVA O DIELE

3 450,00 EUR

Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIA

obec

ZMLUVA O DIELO

130201

Neuvedené

EU PROFI, s.r.o.

obec

ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE (Mandátna zmluva)

ZMLUVA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE (

0,00 EUR

eR STAR s. r. o.,

obec

ZMLUVA O DIELO

130202

Neuvedené

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

Zmluva o zabezpečení výrubu stromov

Zmluva o zabezpečení výrubu stromov

0,00 EUR

Agrosev, spol. s r. o.

obec

ZMLUVA O REKLAME

ZMLUVA O REKLAME

0,00 EUR

Občianske združenie Cimbal

obec

ZMLUVA O DIELO č. P213010

ZMLUVA O DIELO č. P213010

0,00 EUR

IBG Project s.r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

470,00 EUR

EU AUKCIE, s.r.o

obec

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

0,00 EUR

EkoFond n.f.

obec

ZMLUVA O DIELO č. 3/2013

ZMLUVA O DIELO č. 3/2013

900,00 EUR

LMS dopravný inžiniering, spol. s r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO číslo: 13014

ZMLUVA O DIELO číslo: 13014

470,00 EUR

EU AUKCIE, s.r.o

obec

ZMLUVA O DIELO č. 03/2013

ZMLUVA O DIELO č. 03/2013

6 601,42 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ

0,00 EUR

eR STAR s. r. o.,

obec

ZMLUVA O DIELO č. 05/2013

ZMLUVA O DIELO č. 05/2013

3 342,58 EUR

ASTA spol. s r.o.

obec

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

34 891,50 EUR

RENOVIA, s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: