Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2018

Mandátna zmluva

15012018

6 600,00 EUR Šesťtisícšesťsto

Mária Tučeková

Obec Vígľaš

29.12.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039839

12,00 EUR Dvanásť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.12.2017

Kúpna zmluva

28122017

2 505,60 EUR Dvetisícpäťstopäť

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

Obec Vígľaš

20.12.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu prac.miesta

17/33/054/238

Neuvedené

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodin, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

12.12.2017

Dodatok č. 6

Dodatok č. 6

1 350,00 EUR Jedentisíctriskopäťdesiat

Kravec s.r.o.

Obec Vígľaš

12.12.2017

Zmuva o zriadení vecného bremena

02205/2017-PKZO-B40127/17.00

3 409,90 EUR Tritisícštyristodeväť

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

12.12.2017

Dohoda o zriadení spoločného hasičského zboru obce

12122017

Neuvedené

Obec Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

12.12.2017

Zmluva o dielo

171201

1 100,00 EUR Jedentisícsto

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

11.12.2017

Zmluva o dielo

171204

250,00 EUR Dvestopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

08.12.2017

Nájomná zmluva + dodatok 1. a 2.

03122002

595,32 EUR Päťstodeväťdesiacpäť

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2017

Zriadenie a prevádzka mobilnej aplikácie

6112017

180,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Vígľaš

14.11.2017

Licenčná zmluva

13112017

39,24 EUR

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

16.10.2017

Zmluva o poradenskej činnosti

11/R/2013

140,00 EUR Jedenstoštyridsať

ENVIROLT s.r.o.

Obec Vígľaš

10.10.2017

Zmluva o bežnom účte

10102017

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Vígľaš

06.10.2017

Zmluva o dodávke vody

606201101

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

06.10.2017

Mandátna zmluva

05092011

50,00 EUR

Milan Prajdák

Obec Vígľaš

06.10.2017

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

15 021/51

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

06.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - vývoz TKO

15 021/01

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

04.10.2017

Zmluva o dielo

03/2017

Neuvedené

BB VÝŤAHY, s.r.o., Poľná 21, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

03.10.2017

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

AGROPARTNER s.r.o.

Obec Vígľaš

25.09.2017

Zmluva o dielo

TS1705013

14 978,77 EUR

FARADY s.r.o., 616, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

22.09.2017

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

22.09.2017 - Dodatok č. 1

Neuvedené

DEWEX, s.r.o.

Obec Vígľaš

12.09.2017

Darovacia zmluva

12092017

817,00 EUR

Ing. Ján Hronec

Obec Vígľaš

11.09.2017

Zmluva o odstúpení územia

06092017

Neuvedené

Obec Očová

Obec Vígľaš

07.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

123890 08U02

180 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: