Obsah

Detail zmluvyč.: ZMLUVA O DIELO č. P213010

Zmluva: ZMLUVA O DIELO č. P213010

 • Číslo zmluvy
  ZMLUVA O DIELO č. P213010
 • Predmet zmluvy
  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre stavbu Priemyselný park Vígľaš – technická infraštruktúra - zhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa nasledujúce dielo : Projektovú dokumentáciu v rozsahu: Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  7.5.2013
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • 1. Zmluvná strana
  obec
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  IBG Project s.r.o.
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka