Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.05.2022

O2022/49

Mobilné toalety na Deň obce Vígľaš, 2ks, 1 deň (25.6.2022)

132,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o., P.O.BOX 3, 900 61 Gajary

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/48

Servis výťahu ŠJ MŠ

80,00 EUR

BB VÝŤAHY, s.r.o., Poľná 21, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/47

Vypracovanie monitorovacej správy pre projekt Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš Kód

300,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/46

Deň obce - prenájom stany a pivné súpravy na základe cenovej ponuky zo dňa 30.5.2022

1 580,00 EUR

KM + KM s.r.o., 121, 962 02 Stožok

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/45

Výkopové práce - oprava kanalizácie Za školou (pri pozemku p. Bystriansky)

420,00 EUR

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/44

3x Spomaľovače s príslušenstvom a montážou na základe cenovej ponuky z 30.5.2022

332,40 EUR

Viaznak s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 067 45 Lieskovec

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/43

Vígľašský občasník 600 ks, 28 strán 2x spinka v chrbte, na základe cenovej ponuky P/0814/2022

1 100,00 EUR

NIKARA s.r.o., J.Kozačeka 1191/49, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/42

výroba loga s tabuľou, nápis a šablony DHZO Vígľaš

650,00 EUR

Dataprint sk s.r.o., Obrancov mieru 15, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

31.05.2022

O2022/41

Kosenie miestnych komunikácii - Obec Vígľaš Hájnikovská cesta v úseku Geostav - križovatka PPS + via

300,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.05.2022

O2022/40

Eset PC Stavebný úrad 3.6.2022-2.6.2021

50,33 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.05.2022

O2022/39

Váhy - jedáleň MŠ

180,00 EUR

Ján Valent - VÁHY V, Dolná Mičiná 12, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/35

VO - stavba Chodník Malinovského ulica + stavebné úpravy v obci Vígľaš

900,00 EUR

EU projekty, s.r.o., Cintorínska 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/34

MŠ - návleky 15 párov

34,50 EUR

Paatchi s.r.o., Podkerepušky 2717/32, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/33

GP - Závlahový systém Pstruša ihrisko/ zriadenie vecného bremena na odber vody

432,00 EUR

GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/32

Multifunkčné zariadenie Canon imageRUNNER

2 800,00 EUR

Reprocomp, s.r.o., Starohorská 6156/68, 974 00 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/31

Poháre - strelecká súťaž

215,00 EUR

VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/30

Dodávka a montáž podlahovín - Školská bytovka Vígľaš na základe cenovej pouniky zo dňa 9.3.2022

4 100,00 EUR

MRK CONTRACT, s.r.o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/29

Materiál na opravu kanaliz.prípojky Za školou Vígľaš, podľa cenovej ponuky CP0599/22 zo dňa 7.4.2022

2 350,00 EUR

RONDOM Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/28

Knižky pre prvákov NIKA s Leom sú konečne prváci!, počet 23ks á 3,99 €

91,77 EUR

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/27

Občerstvenie - Deň učiteľov

280,00 EUR

Imrich Ostrihoň, Hollého 2/1227, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/26

Zavlažovací systém HUNTER na základe cenovej ponuky zo dňa 5.4.2022 pre futbalové ihrisko v obci Víg

11 781,00 EUR

Mgr. Ladislav Matús, Jaseňová 3215/5, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

20.03.2022

O2022/25

Oprava VO v obci

450,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/24

Oprava VO v obci

730,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/23

5x monitor.správy - Zníženie energ.náročnosti bu- dovy MŠ, kód projektu: 310041G344

1 250,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/22

1x PD - Chodník Malinovského ulica 3x Rozpočet- Vstup do cintorína zhora, Oprava komunikácie Pstruša

1 200,00 EUR

Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: