Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.08.2023

O2023/34

Školenie ekonom 25.-26.9.23 Kamenská, Holíková

360,00 EUR

RVC Martin, 036 01 Martin

Obec Vígľaš

20.08.2023

O2023/33

Grafická príprava a tlač Vígľašský občasník v počte 600 ks

500,00 EUR

KOPRINT, s.r.o., Kostiviarska 43, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/31

DHZ Vígľaš - Prac.odev a pomôcky

1 350,80 EUR

Firesystem, s.r.o., 501, 02321 Korňa

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/30

Mikrofon, kábel, servis PC sekretariát

76,60 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/29

Insígnia na reťazi - obojstranné prevedenie, typ A + zamatová kazeta + poštovné

1 374,00 EUR

ADVERTA CZ s.r.o., Stromová 5276/2, 92101 Piešťany

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/28

Stavebné úpravy v priestoroch budovy MŠ Vígľaš, Zvolenská 130

1 400,00 EUR

Ján Matúška, Obrancov mieru 878/24, 96212 Detva

Obec Vígľaš

20.07.2023

O2023/27

Turistická a cyklistická mapa 56ks + prezentácia v TM VKÚ

850,00 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová

Obec Vígľaš

20.07.2023

O2023/26

Vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj pozemkov v PP Vígľaš podľa prílohy

300,00 EUR

Ing. Drahomír Kubányi, 707, 96204 Kriváň

Obec Vígľaš

30.06.2023

O2023/24

Oprava rozhlasy + oprava VO

810,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.06.2023

O2023/23

Traktorová kosačka SECO Challenge

4 200,00 EUR

GL Technik s. r. o., Školská 163/44, 92242 Madunice

Obec Vígľaš

20.06.2023

O2023/22

Ohrievač vody - kuchyňa OcÚ

135,00 EUR

Pavel Žiak - GOREMO, SNP 179/24, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

10.06.2023

O2023/21

3.následná MS - Zníženie energ.náročnosti MŠ

300,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.06.2023

O2023/20

Kosenie miestnych komunikácií -Obec Vígľaš Hájnikovská cesta v úseku Geostav - križivatka PPS

300,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.05.2023

O2023/19

Monitor, klávesnica, KVM - pripojenie DCOM

362,50 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

31.05.2023

O2023/18

Prečistenie kanalizačného potrubia Pstruša štadión

420,00 EUR

PROFI-DEMONT s.r.o., 416, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

31.05.2023

O2023/17

Školenie URBIS 2023

800,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.05.2023

O2023/16

Serivsné práce - wifi

20,00 EUR

Fine IV s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 96212 Detva

Obec Vígľaš

20.05.2023

O2023/15

Doprava autobus Vígľaš - Turčianske Teplice

360,00 EUR

MGL, s.r.o., 3179, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

30.04.2023

O2023/14

Opakované VO - Detské ihrisko (projekt MAS)

780,00 EUR

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

30.04.2023

O2023/13

Plechová garáž 4x7m

1 700,00 EUR

Maritom S.C., 190, 32-410 Stadniki

Obec Vígľaš

10.03.2023

O2023/12

Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nadáciu COOP JEDNOTA

350,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.03.2023

O2023/11

Cintorín - program + pasportizácia

4 000,00 EUR

ASSP-GEO, s.r.o., Heyrovského 4585/1, 84103 Bratislava

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/10

Oprava VO

340,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/9

Skolenie Urbis mzdy Ondrejková

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/8

Občerstvenie - deň oslobodenia obce - účinkujúci

150,00 EUR

Mário Ostrihoň, Lúčna 941/2, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: