Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.11.2023

O2023/62

Grafická príprava a tlač Vígľašský občasník v počte 600 ks

500,00 EUR

KOPRINT, s.r.o., Kostiviarska 43, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.11.2023

O2023/61

Zazimovanie zavlaž.systému - ihrisko futbalové

100,00 EUR

Smart Watering, s. r. o., Jaseňová 3215/5, 01007 Žilina

Obec Vígľaš

20.11.2023

O2023/60

Montáž vianoč.výzdoby + oprava VO

960,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.10.2023

O2023/59

Občerstvenie - jubil.dôchodci 2023

400,00 EUR

Mário Ostrihoň, Lúčna 941/2, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.10.2023

O2023/58

Trhové miesto - obec Vígľaš - spracovanie žiadosti o platbu+MS+zmena projektu

1 800,00 EUR

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

20.10.2023

O2023/57

Komunitný plán soc.služieb obce s vyhodnotením

95,00 EUR

Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica

Obec Vígľaš

20.10.2023

O2023/56

Vypracovanie žiadosti o NFP vrátane žiadosti o EIA a NATURA - budova telocvične v ZŠ s MŠ Vígľaš

600,00 EUR

SEASHORE STYLE s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha

Obec Vígľaš

20.10.2023

O2023/55

Revízia destských ihrísk v obci - Park Za školou, Pri vláčiku

385,00 EUR

EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

20.10.2023

O2023/54

Rekonštrukcia spevnenej plochy tržnica Dolinky + vysprávky MK v obci

6 970,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

10.10.2023

O2023/53

Papierové tašky s potlačou Obec Vígľaš, 200 ks

240,00 EUR

LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov

Obec Vígľaš

20.09.2023

O2023/52

Celodenná strava Voľby NRSR 2023 20 ks á 16,40 €

328,00 EUR

LAMAX Plus s.r.o., Partizánska 576, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

20.09.2023

O2023/51

Koordinácia VO pre stavby: - Rekonštrukcia chodníka park Pstruša - Vybudovanie spevn.plochy v MŠ Víg

900,00 EUR

EU projekty, s.r.o., Cintorínska 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/50

Tlačivo - Žiadosť o uzavretnie manželstva 100ks

20,00 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/49

Zakreslenie+vypracovanie rozpočtu a výmeru pre stavby - "Rekonštrukcia chodníka park Pstruša" + "Vyb

600,00 EUR

Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 96221 Lieskovec

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/48

Vysprávky a maľovanie - budova MŠ

600,00 EUR

PLASTERS s.r.o., Záhradná 856/7, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/47

Deň obce - Skákací hrad, maľovanie na tvár, maskoty - sobota, 2.9.2023

210,00 EUR

Kristina Ivanka Babicová, Tulská 2238/11, 96001 Zvolen

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/46

Kancelársky papier

80,40 EUR

Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 96001 Zvolen

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/45

Deň obce - Ozvučenie na sobotu, 2.9.2023

300,00 EUR

Michal Morháč, Magurská 6436/31, 97411 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/44

Deň obce - vystúpenie súboru Očovan 2.9.2023

500,00 EUR

Očovan - folklórne združenie priaznivcov, Ul. SNP 112, 962 23 Očová

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/43

Deň obce - osvetlenie na základe cenovej ponuky zo dňa 23.8.2023 na sobotu, 2.9.2023

600,00 EUR

Studio Lenja, s.r.o., Alexyho 14, 96001 Zvolen

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/42

Deň obce - cukrová vata 100ks, popcorn 150ks podľa dohovoru, na deň 2.9.2023

250,00 EUR

OZ Horský prameň, Zvolenská 748, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/41

Deň obce - prenájom stanov a pivných súprav 2.9.2023 podľa dohovoru a cenovej ponuky zo dňa 30.5.202

1 580,00 EUR

KM + KM s.r.o., 121, 962 02 Stožok

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/40

Deň obce - prenájom mobil. WC Johnny Sport limetka, 2ks

132,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o., P.O.BOX 3, 900 61 Gajary

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/39

Deň obce - prenájom pódia 2.9.2023

950,00 EUR

Mgr. Róbert Klimko - Stage & Light, 146, 96266 Sebechleby

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/38

Deň obce - divad. predstavenie Havo Slavo 2.9.2023 o 13.00 hod., + Macko Happy o 15.45 hod.

750,00 EUR

DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: