Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.04.2023

O2023/14

Opakované VO - Detské ihrisko (projekt MAS)

780,00 EUR

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

30.04.2023

O2023/13

Plechová garáž 4x7m

1 700,00 EUR

Maritom S.C., 190, 32-410 Stadniki

Obec Vígľaš

10.03.2023

O2023/12

Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nadáciu COOP JEDNOTA

350,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.03.2023

O2023/11

Cintorín - program + pasportizácia

4 000,00 EUR

ASSP-GEO, s.r.o., Heyrovského 4585/1, 84103 Bratislava

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/10

Oprava VO

340,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/9

Skolenie Urbis mzdy Ondrejková

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/8

Občerstvenie - deň oslobodenia obce - účinkujúci

150,00 EUR

Mário Ostrihoň, Lúčna 941/2, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

10.02.2023

O2023/7

Občerstvenie - zasadnutie KZ Podpoľanie

390,00 EUR

Mário Ostrihoň, Lúčna 941/2, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

10.01.2023

O2023/6

Spracovanie monitor.správy v rámci Envirofondu - zateplenie objektu školy SO,02+rozvody tepla

200,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.01.2023

O2023/5

Kanc.potreby 2023

999,00 EUR

KORESS s.r.o., M.R.Štefánika 1449, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

10.01.2023

O2023/4

Prenájom miestnosti 21.1.2023 za účelom konania REFERENDA 2023 pre obec Vígľaš, okrsok č. 2 - NPPC,

50,00 EUR

Národné poľnohosp.a potrav.centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Obec Vígľaš

10.01.2023

O2023/3

Celodenná strava REFERENDUM 2023 11 ks á 15,30 €

168,30 EUR

LAMAX Plus s.r.o., Partizánska 576, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

10.01.2023

O2023/2

Demontáž vianoč.výzdoby + oprava VO

900,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.01.2023

O2023/1

Inzercia v časopise MY ZVOLEN - výberové konanie na riaditeľa ZŠ

72,00 EUR

Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81464 Bratislava

Obec Vígľaš

31.12.2022

O2022/118

Občerstvenie - Učitelia dôchodci záver roka

314,06 EUR

Imrich Ostrihoň, Hollého 2/1227, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

10.12.2022

O2022/117

Vianočný turnaj - guláš, čaj

320,00 EUR

LAMAX Plus s.r.o., Partizánska 576, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

10.12.2022

O2022/116

Montáž vianoč.výzdoby + oprava VO

970,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.12.2022

O2022/115

Búracie práce - staré budovy v obci

2 830,00 EUR

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

10.12.2022

O2022/114

VO - Projektová dokumentácia - obytná zóna Dolinky + Domov dôchodcov

780,00 EUR

EU projekty, s.r.o., Cintorínska 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/113

Posúdenie zdravot.rizík na pracovisku, kategorizácia prác a LPP, aktualizácia

200,00 EUR

Mgr. Marianna Ligenzová, 179, 962 12 Piešť I

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/112

Úprava plochy pod zastávkou Vígľaš - Pstruša

3 000,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/111

Vysprávky miestnych komunikácií v obci

1 000,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/110

Autobusová zastávka - Pstruša + MŠ lavičky s osadením + úprava plochy

4 855,00 EUR

Marek Babic, 444, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/109

Grafické práce - Vígľašský občasník 2/2022

360,00 EUR

TOMÁŠJEDNO s.r.o., A. Nográdyho 716/31, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/108

Vypracovanie 2.následnej MS - Zníženie energet. náročnosti objektu MŠ kód proj. 310041G344 + Envirof

350,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: