Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.04.2022

O2022/35

VO - stavba Chodník Malinovského ulica + stavebné úpravy v obci Vígľaš

900,00 EUR

EU projekty, s.r.o., Cintorínska 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/34

MŠ - návleky 15 párov

34,50 EUR

Paatchi s.r.o., Podkerepušky 2717/32, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/33

GP - Závlahový systém Pstruša ihrisko/ zriadenie vecného bremena na odber vody

432,00 EUR

GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/32

Multifunkčné zariadenie Canon imageRUNNER

2 800,00 EUR

Reprocomp, s.r.o., Starohorská 6156/68, 974 00 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/31

Poháre - strelecká súťaž

215,00 EUR

VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/30

Dodávka a montáž podlahovín - Školská bytovka Vígľaš na základe cenovej pouniky zo dňa 9.3.2022

4 100,00 EUR

MRK CONTRACT, s.r.o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/29

Materiál na opravu kanaliz.prípojky Za školou Vígľaš, podľa cenovej ponuky CP0599/22 zo dňa 7.4.2022

2 350,00 EUR

RONDOM Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/28

Knižky pre prvákov NIKA s Leom sú konečne prváci!, počet 23ks á 3,99 €

91,77 EUR

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/27

Občerstvenie - Deň učiteľov

280,00 EUR

Imrich Ostrihoň, Hollého 2/1227, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

10.04.2022

O2022/26

Zavlažovací systém HUNTER na základe cenovej ponuky zo dňa 5.4.2022 pre futbalové ihrisko v obci Víg

11 781,00 EUR

Mgr. Ladislav Matús, Jaseňová 3215/5, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

20.03.2022

O2022/25

Oprava VO v obci

450,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/24

Oprava VO v obci

730,00 EUR

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/23

5x monitor.správy - Zníženie energ.náročnosti bu- dovy MŠ, kód projektu: 310041G344

1 250,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/22

1x PD - Chodník Malinovského ulica 3x Rozpočet- Vstup do cintorína zhora, Oprava komunikácie Pstruša

1 200,00 EUR

Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/21

Hojdačky 2ks - z dotácie na 5-ročné deti

60,00 EUR

Viliam Nemec Noble Garden, Myslenická 113E, 902 01 Pezinok

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/20

MŠ Vígľaš - stol, digestor, ventilátor + montáž

1 250,00 EUR

B a M 2, s.r.o., Čsl. Armády 469/27, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/19

Servis traktor.kosačky MFK

220,00 EUR

Agroservis - Stred s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/18

Skákadlo, koruna... z dot. na 5-roč.deti

185,00 EUR

HRAVO STAV s.r.o., Š. Moyzesa 3367/56, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/17

ŠJ MŠ Mraznička Gorenje FH302CW

384,73 EUR

Pavel Žiak - GOREMO, SNP 179/24, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/16

Školenie Dane a poplatky Zošiaková+Kamenská 9.-10.5.2022

302,00 EUR

RVC Martin, 036 01 Martin

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/15

Školenie Dane a poplatky Urbis Zošiaková

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/13

Materiál - zákazka Vígľaš Most podľa cenovej ponuky č. 204/22 zo dňa 22.2.2022

28 400,00 EUR

RONDOM Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.03.2022

O2022/12

Materiál - zákazka Vígľaš Most - Bypas podľa cenovej ponuky č. 204/22 zo dńa 3.3.2022

1 400,00 EUR

RONDOM Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.02.2022

O2022/11

Plastelína z dotácie na 5-ročné deti

50,00 EUR

STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/a, 82102 Bratislava

Obec Vígľaš

10.02.2022

O2022/10

2x set lavička+stôl, 2x skákacia škôlka z dotácie na 5-ročné deti

1 400,00 EUR

L-DEN Slovakia spol. s r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: