Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.09.2021

O2021/80

Monitoring dažďového zvodu pri KD

126,00 EUR

PROFI-DEMONT s.r.o., 416, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.09.2021

O2021/79

Projekt oddychovej zóny - Vígľaš Dolinky

240,00 EUR

architekt Martin Škoviera, s.r.o., J.R.Poničana 841/104, 962 23 Očová

Obec Vígľaš

20.09.2021

O2021/78

Dúchadlo - šachta OcÚ

Neuvedené

IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 16 Ružomberok

Obec Vígľaš

20.09.2021

O2021/77

Matričné tlačivá

18,00 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

20.09.2021

O2021/76

Znalecký posudok na odpredaj pozemkov na parc. č. 1382/88, 1382/87, 1382/77 2x papier.forma + 1x CD

120,00 EUR

Ing. Drahomír Kubányi, Kriváň 707, 962 04 Kriváň

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/75

ŠJ MŠ - oprava NB

120,00 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/74

MŠ - NB Fujitsu A3510 15,6" s inštaláciou

596,00 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/73

Infopanely hlinikoplast, 8ks - park pri Vláčiku

920,00 EUR

GARDN, s.r.o., 653, 935 29 Hronské Kľačany

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/72

Mulčovanie plôch - Pstruša Dolinky

240,00 EUR

WITOS s.r.o., Poľná, 96202 Vígľaš

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/71

Dlažba - ordinácia lekár v MŠ, 0,25 m3

15,00 EUR

TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/70

Kontrola detských ihrísk - MŠ, Za školou

390,00 EUR

EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/69

Oprava podkladu na kladenie podlahy šk.dielní - cement, izolácia....

6 050,00 EUR

JPT STAVBY s.r.o., Jaseňovo 858, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/68

Časopis - Expert pre stavebné úrady 8/2021-8/2022

144,00 EUR

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/67

Rekonštrukcia MK, odstavnej plochy a úprava rigolu na základe Zmluvy o dielo č. 16082021

60 594,05 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/66

Doplnenie VO - Dom smútku Vígľaš

2 250,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.08.2021

O2021/65

Kosenie miestnych komunikácií - Obec Vígľaš Hájnikovská cesta v úseku Geostav-križovatka PPS + viacú

300,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/64

Toner 2x - uctáreň

32,00 EUR

Soft-Tech, s.r.o., Hrnčiarska 1620/41, 091 01 Stropkov

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/63

Dodávka a montáž podlahy - Dielne ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 22.7.2021

7 600,00 EUR

MRK CONTRACT, s.r.o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/62

Materiál +prac.odev - hasiči 2021 podľa prílohy

870,00 EUR

Firesystem, s.r.o., 501, 023 21 Korňa

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/61

Okno sklopné - Budova futbal.šatní na základe CP zo dňa 4.8.2021

1 120,00 EUR

Č & T - okno plus, s.r.o., Jirásková 8, 984 01 Lučenec

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/60

Koordinácia VO § 117 - Miestny rozhlas Vígľaš časť za školou

540,00 EUR

EU projekty, s.r.o., Cintorínska 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/59

Koordinácia VO § 117 - Dolinky otočka pri železničnej stanici

540,00 EUR

EU projekty, s.r.o., Cintorínska 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

10.08.2021

O2021/58

Spracovanie položkovitého rozpočtu a výkaz-výmer pre vybudovanie cestnej otočky Vígľaš - Dolinky pod

200,00 EUR

Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

20.07.2021

O2021/57

Oprava strechy na Dome smútku Vígľaš

1 505,00 EUR

KPC - STAV s.r.o., Námestie mieru 1394/11, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.07.2021

O2021/56

Oprava PC - účtovníčka

490,00 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: