Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.11.2022

O2022/113

Posúdenie zdravot.rizík na pracovisku, kategorizácia prác a LPP, aktualizácia

200,00 EUR

Mgr. Marianna Ligenzová, 179, 962 12 Piešť I

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/112

Úprava plochy pod zastávkou Vígľaš - Pstruša

3 000,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/111

Vysprávky miestnych komunikácií v obci

1 000,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/110

Autobusová zastávka - Pstruša + MŠ lavičky s osadením + úprava plochy

4 855,00 EUR

Marek Babic, 444, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/109

Grafické práce - Vígľašský občasník 2/2022

360,00 EUR

TOMÁŠJEDNO s.r.o., A. Nográdyho 716/31, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/108

Vypracovanie 2.následnej MS - Zníženie energet. náročnosti objektu MŠ kód proj. 310041G344 + Envirof

350,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

30.11.2022

O2022/107

Vígľašský občasník 600 ks, 28 strán 2x spinka v chrbte, na základe cenovej ponuky P/0814/2022

1 220,00 EUR

NIKARA s.r.o., J.Kozačeka 1191/49, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

10.11.2022

O2022/106

Výškopisné zameranie - kanalizácia v obci

4 500,00 EUR

GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/105

Vstupenka L.Bíla (repre pre p. Šimkovú)

49,18 EUR

Ticketportal Sk, spol. s r.o., Karadžičova 14, 811 01 Bratislava

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/104

Školenie Spol.staveb.úrad 23.-25.11.22

Neuvedené

RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/103

Publikácia Miestna samospráva 4ks

67,00 EUR

Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/102

Oprava elektroinštalácie v KD

122,00 EUR

Pavel Žiak - GOREMO, SNP 179/24, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/101

Strava - voľby 29.10.2022 24 osôb x 9,60€

230,40 EUR

LAMAX Plus s.r.o., Partizánska 576, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/100

Občerstvenie - jubilujúci dôchodcovia - 3 roky spolu kvôli pandémii, 140 osôb

280,00 EUR

Imrich Ostrihoň, Hollého 2/1227, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/99

Rolet.skrine matrika 2x

1 010,00 EUR

A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Obec Vígľaš

20.10.2022

O2022/98

Kanc.stoličky - stav.úrad, matrika

216,00 EUR

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava

Obec Vígľaš

10.09.2022

O2022/97

Školenie - čierne stavby 10.10.22

100,00 EUR

Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava

Obec Vígľaš

10.09.2022

O2022/96

Kontrola detských ihrísk v obci

390,00 EUR

EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

10.09.2022

O2022/95

Sociálne posudky 2022

Neuvedené

PATRIAM, n.o., Vígľaš - Pstruša 341, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

31.08.2022

O2022/94

Školenie Voľby Urbis Zošiaková

30,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.08.2022

O2022/93

Vatra víťazstva - popcorn 150ks,cukrová vata 100ks

250,00 EUR

OZ Horský prameň, Zvolenská 748, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.08.2022

O2022/92

Stravné lístky - MŠ 8/2022

200,00 EUR

Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

Obec Vígľaš

10.08.2022

O2022/91

Popl. za doménové meno viglas.net

26,00 EUR

Google Cloud EMEA Limited, Clanwiliam Place Dublin 2

Obec Vígľaš

10.08.2022

O2022/90

Úprava priestranstva pri Dome smútku - parkovisko

5 050,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

10.08.2022

O2022/89

Montáž zábradlia - vstup do MŠ

1 430,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: