Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.08.2023

O2023/50

Tlačivo - Žiadosť o uzavretnie manželstva 100ks

20,00 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/49

Zakreslenie+vypracovanie rozpočtu a výmeru pre stavby - "Rekonštrukcia chodníka park Pstruša" + "Vyb

600,00 EUR

Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/48

Vysprávky a maľovanie - budova MŠ

600,00 EUR

PLASTERS s.r.o., Záhradná 856/7, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/47

Deň obce - Skákací hrad, maľovanie na tvár, maskoty - sobota, 2.9.2023

210,00 EUR

Kristina Ivanka Babicová, Tulská 2238/11, 96001 Zvolen

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/46

Kancelársky papier

80,40 EUR

Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 96001 Zvolen

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/45

Deň obce - Ozvučenie na sobotu, 2.9.2023

300,00 EUR

Michal Morháč, Magurská 6436/31, 97411 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/44

Deň obce - vystúpenie súboru Očovan 2.9.2023

500,00 EUR

Očovan - folklórne združenie priaznivcov, Ul. SNP 112, 962 23 Očová

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/43

Deň obce - osvetlenie na základe cenovej ponuky zo dňa 23.8.2023 na sobotu, 2.9.2023

600,00 EUR

Studio Lenja, s.r.o., Alexyho 14, 96001 Zvolen

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/42

Deň obce - cukrová vata 100ks, popcorn 150ks podľa dohovoru, na deň 2.9.2023

250,00 EUR

OZ Horský prameň, Zvolenská 748, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/41

Deň obce - prenájom stanov a pivných súprav 2.9.2023 podľa dohovoru a cenovej ponuky zo dňa 30.5.202

1 580,00 EUR

KM + KM s.r.o., 121, 962 02 Stožok

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/40

Deň obce - prenájom mobil. WC Johnny Sport limetka, 2ks

132,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o., P.O.BOX 3, 900 61 Gajary

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/39

Deň obce - prenájom pódia 2.9.2023

950,00 EUR

Mgr. Róbert Klimko - Stage & Light, 146, 96266 Sebechleby

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/38

Deň obce - divad. predstavenie Havo Slavo 2.9.2023 o 13.00 hod., + Macko Happy o 15.45 hod.

750,00 EUR

DIVADLO POD BALKÓNOM, Rudohorská 37, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.08.2023

O2023/37

Kosenie obecnej lúky za riekou Slatina v dĺžke 300 m

40,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.08.2023

O2023/36

Vypracovanie znalec. posudku na prenájom pozemkov v PP Vígľaš, 3 vyhotovenia

380,00 EUR

Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 1, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

20.08.2023

O2023/35

Prenájom miestnosti 30.9.2023 za účelom konania Volieb do NRSR 2023 pre obec Vígľaš, okrsok č. 2 - N

30,00 EUR

Národné poľnohosp.a potrav.centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Obec Vígľaš

20.08.2023

O2023/34

Školenie ekonom 25.-26.9.23 Kamenská, Holíková

360,00 EUR

RVC Martin, 036 01 Martin

Obec Vígľaš

20.08.2023

O2023/33

Grafická príprava a tlač Vígľašský občasník v počte 600 ks

500,00 EUR

KOPRINT, s.r.o., Kostiviarska 43, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/31

DHZ Vígľaš - Prac.odev a pomôcky

1 350,80 EUR

Firesystem, s.r.o., 501, 02321 Korňa

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/30

Mikrofon, kábel, servis PC sekretariát

76,60 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/29

Insígnia na reťazi - obojstranné prevedenie, typ A + zamatová kazeta + poštovné

1 374,00 EUR

ADVERTA CZ s.r.o., Stromová 5276/2, 92101 Piešťany

Obec Vígľaš

31.07.2023

O2023/28

Stavebné úpravy v priestoroch budovy MŠ Vígľaš, Zvolenská 130

1 400,00 EUR

Ján Matúška, Obrancov mieru 878/24, 96212 Detva

Obec Vígľaš

20.07.2023

O2023/27

Turistická a cyklistická mapa 56ks + prezentácia v TM VKÚ

850,00 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová

Obec Vígľaš

20.07.2023

O2023/26

Vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj pozemkov v PP Vígľaš podľa prílohy

300,00 EUR

Ing. Drahomír Kubányi, 707, 96204 Kriváň

Obec Vígľaš

30.06.2023

O2023/24

Oprava rozhlasy + oprava VO

810,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: