Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.11.2019

DF2019/411

Počítačové služby

120,00 EUR

Bc. Andrej Výboh, 461, 96202 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/410

Záloha Zemný plyn 11/2019

1 020,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/409

Sprac.zákazky Modernizácia budovy KD v obci Vígľaš ( §117- zákazka s nízkou hodnotou)

450,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/408

Vodné Malý Sliač 25.7.-22.10.2019

475,60 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/407

Vodné KD 25.7.19-22.10.2019

279,59 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/406

Vodné OcÚ 25.7.19-22.10.2019

12,97 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/405

Vodné MŠ 25.7.19-22.10.19

96,56 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/404

Vodné Pož.zbroj. 25.7.- 22.10.19

21,62 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/403

MŠ - oprava chladničky

92,40 EUR

Martin Chovanec - elektrooprava, 169, 962 25 Slatinské Lazy

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/80

Predpis - Vlastné príjmy ZŠ 11/2019

2 005,68 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/79

Predpis - Vzdeláv.poukazy 9-12/2019

2 074,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/78

Predpis - Dopravné 9-12/2019

2 987,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/77

Členské ZMOS 2018

277,02 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/76

Dotácia MFK 2019 doplatok

930,93 EUR

Miestny futbalový klub Vígľaš - Pstruša, Zvolenská 1/1, 96202 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/75

Konferencia R-ZMO 21.-22.11.19 Látky

70,00 EUR

RZMO okresov ZV,DT,KA, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/74

Predpis - PK ZŠ 11/2019

42 205,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/402

Stavebné práce - Škol.dielne - doplatok diela na základe zmluvy 06/2018 zo dňa 7.12.2018

25 580,51 EUR

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/401

Stavebné práce - Škol.dielne - čiast.pln.diela na základe zmluvy 06/2018 zo dňa 7.12.2018 (výdavok h

26 494,88 EUR

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/400

Dodávka mäsa 10/2019

116,91 EUR

Ľubomír Václavík-PASMA, 1899, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/399

Mobilný Hlas, tel.číslo 0903/514589 +mobily MŠ

51,42 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/398

Oprava VO v obci + MR Partizánska,Malinovského, Malý Sliač

503,09 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/397

Školenie BOZP 22.10.2019

60,00 EUR

Milan Prajdák

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/396

Dodávka ovocia, zelenina - ŠJ MŠ

78,92 EUR

GPM VOZ s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/395

MŠ- sieťky 5ks kuchyňa

65,00 EUR

Č & T - okno plus, s.r.o., Jirásková 8, 984 01 Lučenec

Obec Vígľaš

31.10.2019

DF2019/394

Svetelná aparatúra pre podujatia obce

286,00 EUR

Volkomer Ján Thorn-hobby elektronic, Lieskovská cesta 2509, 067 45 Lieskovec

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: