Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.11.2019

DF2019/421

Vyúčtovanie EE - EIC 24ZSS1213755000U VO Pri hostinci 10/2019

116,17 EUR

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/420

Vyúčtovanie EE - EIC 24ZSS1213739000M VO Malinovského 10/2019

47,62 EUR

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/419

Vyúčtovanie EE - EIC 24ZSS1213760000C OcÚ 10/2019

15,67 EUR

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/418

Školské ovocie 10/2019

11,46 EUR

Valman s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/417

Dodávka ovocia, zelenina - ŠJ MŠ

37,68 EUR

GPM VOZ s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/416

EE PP - ČOV vyúčtovanie 10/2019 - dobropis

-8,75 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/415

EE PP - Vodojem vyúčtovanie 10/2019 - dobropis

-46,62 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/414

EE PP - VO PP vyúčtovanie 10/2019

26,05 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/413

TP TEL 10/2019

9,89 EUR

Tivadar Petényi TPservis

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/412

Stravné lístky 11/2019

390,77 EUR

Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/411

Počítačové služby

120,00 EUR

Bc. Andrej Výboh, 461, 96202 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/410

Záloha Zemný plyn 11/2019

1 020,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/409

Sprac.zákazky Modernizácia budovy KD v obci Vígľaš ( §117- zákazka s nízkou hodnotou)

450,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/408

Vodné Malý Sliač 25.7.-22.10.2019

475,60 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/407

Vodné KD 25.7.19-22.10.2019

279,59 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/406

Vodné OcÚ 25.7.19-22.10.2019

12,97 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/405

Vodné MŠ 25.7.19-22.10.19

96,56 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/404

Vodné Pož.zbroj. 25.7.- 22.10.19

21,62 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

30.11.2019

DF2019/403

MŠ - oprava chladničky

92,40 EUR

Martin Chovanec - elektrooprava, 169, 962 25 Slatinské Lazy

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/80

Predpis - Vlastné príjmy ZŠ 11/2019

2 005,68 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/79

Predpis - Vzdeláv.poukazy 9-12/2019

2 074,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/78

Predpis - Dopravné 9-12/2019

2 987,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/77

Členské ZMOS 2018

277,02 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/76

Dotácia MFK 2019 doplatok

930,93 EUR

Miestny futbalový klub Vígľaš - Pstruša, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

30.11.2019

DFO2019/75

Konferencia R-ZMO 21.-22.11.19 Látky

70,00 EUR

RZMO okresov ZV,DT,KA, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: