Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.12.2022

DF2022/474

Posúdenie zdravot.rizík na pracovisku, kategorizácia prác a LPP, aktualizácia

200,00 EUR

Mgr. Marianna Ligenzová, 179, 962 12 Piešť I

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/473

Autobusová zastávka - Pstruša + MŠ lavičky s osadením + úprava plochy

4 855,00 EUR

Marek Babic, 444, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/472

Grafické práce - Vígľašský občasník 2/2022

360,00 EUR

TOMÁŠJEDNO s.r.o., A. Nográdyho 716/31, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/471

Sociálny posudok - Kamenska

20,00 EUR

PATRIAM, n.o., Vígľaš - Pstruša 341, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/470

Právne poradenstvo 11/2022

200,00 EUR

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/469

Mobilná aplikácia na www.viglas.net 1.12.2022-30.11.2023

180,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/468

Vývoz TKO 11/2022

705,58 EUR

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/467

Vývoz TKO 11/2022

357,04 EUR

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/466

Vývoz TKO 11/2022

2 615,14 EUR

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/465

EE PP - VO PP vyúčtovanie 11/2022

138,88 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/464

EE PP - ČOV vyúčtovanie 11/2022

32,74 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/463

EE PP - Vodojem vyúčtovanie 11/2022

-127,30 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/462

Výkon zodpovednej osoby 11/2022

30,00 EUR

no-one spol. s r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/461

Pevná linka T-Com 12/2022

45,40 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/460

Popl. za doménu viglas.net 11/2022

26,00 EUR

Google Cloud EMEA Limited, Clanwiliam Place Dublin 2

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/459

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 12/2022

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, 1278, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/458

Výškopisné zameranie - kanalizácia v obci

4 500,00 EUR

GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/457

Prevádzkovanie pohrebiska 2022

16,60 EUR

Obec Horný Tisovník, 962 75 Horný Tisovník

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/456

Záloha Zemný plyn 12/2022

818,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

31.12.2022

DFO2022/109

Predpis - Vlastné príjmy ZŠ 12/2022

3 440,40 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DFO2022/108

Predpis - PK ZŠ 12/2022 dopl.

1 860,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DFO2022/107

Predpis - MPC projekt

2 373,75 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DFO2022/106

Predpis - MPC projekt

1 665,27 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DFO2022/105

Predpis - dotácia CVČ Obec Očová

36,19 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DFO2022/104

Predpis - PK ZŠ 12/2022 dopl.

6 705,00 EUR

Základná škola Jána Drdoša, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: