Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.08.2023

DF2023/177

Mikrofon, kábel, servis PC sekretariát

76,60 EUR

Ján Nosáľ J-idea, M.R.Štefánika 7, 962 11 Detva

Obec Vígľaš

31.08.2023

DF2023/176

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat 8/2023

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, 1278, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

31.08.2023

DFO2023/71

Predpis - Vlastné príjmy ZŠ 8/2022

70,40 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.08.2023

DFO2023/70

Členské 2023

256,00 EUR

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novo-, Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec

Obec Vígľaš

31.08.2023

DFO2023/69

Predpis - MPC projekt

1 840,00 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.08.2023

DFO2023/68

Predpis - MPC projekt

2 615,36 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.08.2023

DFO2023/67

Predpis - SZP školstvo 7-8/2023

75,00 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.08.2023

DFO2023/66

Predpis - PK ZŠ 8/2023

48 231,00 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/175

Vodné OcÚ 31.1.-26.7.2023

27,53 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/174

Vodné MŠ 24.4..-26.7.2023

134,70 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/173

Vodné KD 20.4..26.7.23

379,78 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/172

Stavebné úpravy v priestoroch budovy MŠ Vígľaš, Zvolenská 130

1 400,00 EUR

Ján Matúška, Obrancov mieru 878/24, 96212 Detva

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/171

Mobily 3x T-Com 7/2023

62,17 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/170

Zemný plyn 7/2023 záloha všetky OM

1 872,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/169

Storno - Zemný plyn 7/2023 záloha všetky OM

-997,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/168

Zemný plyn 7/2023 záloha všetky OM

997,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/167

Zber použitých textílií, odevov a obuvi 7/2023

48,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R.Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/166

Spevnená plocha - požiar.zbrojnica

1 309,87 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/165

Poštovné úverované 6/2023

36,20 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/164

Právne poradenstvo 6/2023

200,00 EUR

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/163

EE PP - VO PP vyúčtovanie 6/2023

-334,17 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/162

EE PP - ČOV vyúčtovanie 6/2023

-425,57 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/161

EE PP - Vodojem vyúčtovanie 6/2023

-240,00 EUR

Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/160

HN strava ŠJ MŠ 6/2023

165,20 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.07.2023

DF2023/159

HN strava ŠJ ZŠ 6/2023

4 345,40 EUR

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436, 436 Vígľaš

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: