Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.12.2022

DF2022/496

Vianočný turnaj - guláš, čaj

320,00 EUR

LAMAX Plus s.r.o., Partizánska 576, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/495

Prenájom kontajnerov 10-12/2022

259,20 EUR

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/494

Prenájom kontajnerov 4-6/2022

259,20 EUR

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/493

Prenájom kontajnerov 7-9/2022

259,20 EUR

Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/492

Vígľašský občasník 600 ks, 28 strán 2x spinka v chrbte, na základe cenovej ponuky P/0814/2022

1 216,80 EUR

NIKARA s.r.o., J.Kozačeka 1191/49, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/491

HN strava ŠJ ZŠ nevyč.dotácia doplatok

50,70 EUR

Základná škola s materskou školou, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/490

Mobily OcÚ 0903/514589, 0910/554668,0903/476693 +mobily MŠ 0911/275144, 0910/144124 + splátky zariad

61,70 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/489

Zber použitých textílií, odevov a obuvi 12/2022

48,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R.Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/488

Popl. za vedenie účtu 2022

79,78 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/487

Montáž vianoč.výzdoby + oprava VO

963,40 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/486

HN strava ŠJ ZŠ 12/2022

52,96 EUR

Základná škola s materskou školou, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/485

PD - kanalizácia - čiast.plnenie - DÚR (dokumentácia pre stavebné rozhodnutie a real.st.)

11 880,00 EUR

BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/484

Búracie práce - staré budovy v obci

2 822,40 EUR

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/483

Orange Mobil 0905/648501 12/2022-1/2023

33,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/482

2. následná monitor.správ - projekt Keď je učenie zážitkom ZŠ Vígľaš č. 436, Číslo zmluvy: IROP-Z-30

300,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/481

Vysprávky miestnych komunikácií v obci

1 000,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/480

Úprava plochy pod zastávkou Vígľaš - Pstruša

3 000,00 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/479

Chodník Malinovského ulica

53 245,66 EUR

NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/478

HN strava ŠJ ZŠ 11/2022

77,99 EUR

Základná škola s materskou školou, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/477

Spotreba EE - Multifunkčné ihrisko 2022

42,32 EUR

Základná škola s materskou školou, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/476

Spotreba EE - Slovak Telekom nájom 2022

1 542,84 EUR

Základná škola s materskou školou, 436, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/475

Poštovné úverované 11/2022

30,80 EUR

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/474

Posúdenie zdravot.rizík na pracovisku, kategorizácia prác a LPP, aktualizácia

200,00 EUR

Mgr. Marianna Ligenzová, 179, 962 12 Piešť I

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/473

Autobusová zastávka - Pstruša + MŠ lavičky s osadením + úprava plochy

4 855,00 EUR

Marek Babic, 444, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.12.2022

DF2022/472

Grafické práce - Vígľašský občasník 2/2022

360,00 EUR

TOMÁŠJEDNO s.r.o., A. Nográdyho 716/31, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: