Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.02.2019

Zmluva o združenej dodávke EE

1211902001

Neuvedené

Slovenská energetika a.s.

Obec Vígľaš

18.02.2019

Zmluva o dielo

190202

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

13.02.2019

Zmluva o dielo

06/2018

116 474,44 EUR Jedenstošestnásťtisícštyristosedemdesiatštyri

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.01.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045317

26,00 EUR Dvadsaťšesť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.01.2019

Poistná zmluva

4419012355

2 314,87 EUR Dvetisíctristoštrnásť 87/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

24.01.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 10

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

21.01.2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

10.01.2019

Zmluva o pripojení odberného miesta

1111812001

277,24 EUR

Slovenská energetika a.s.

Obec Vígľaš

27.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

9/2018

Neuvedené

Obec Očová

Obec Vígľaš

27.12.2018

Poistná zmluva

1040259226

91,63 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

27.12.2018

Poistná zmluva

1040259225

134,98 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

18.12.2018

Cenník spoločnosti Pohronie, a.s.

Cenník od 1.1.2019

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

17122018

200,00 EUR Dvesto

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

17.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o dodávke EE

1120262

Neuvedené

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

13.12.2018

Zmluva o dielo

30318

17 724,00 EUR

BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

07.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Vígľaš

14.11.2018

Mandátna zmluva

05/2018

11 300,00 EUR Jedenásťtisíctristo

Ing. Drahomír Kubányi, Kriváň 707, 962 04 Kriváň

Obec Vígľaš

07.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302011N507-122-15

354 185,46 EUR Tristopäťdesiatštyritisícstoosemdesiatpäť 45/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Vígľaš

06.11.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

485 026,48 EUR Štyristoosemdesiatpäťtisícdvadsaťšesť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

05.11.2018

Zmluva o dielo

05112018

22 355,66 EUR Dvadsaťdvatisíctristopäťdesiatpäť

Strieborný Milan Rádio-opravovňa, Sebedín - Bečov, 30, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

04.11.2018

Mandátna zmluva

04112018

1 000,00 EUR Jedentisíc

Ing. Miroslav Ďurica

Obec Vígľaš

18.10.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-373-115/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

03.10.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

129543 08U02

159 000,00 EUR Jedenstopäťdesiatdeväťtisíc

Environmentálny fond

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: