Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.04.2019

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

08042019

3 522,14 EUR Tritisícpäťstodvadsaťdva 14/100

Mária Kamenská

Obec Vígľaš

05.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

484 956,49 EUR Štyristoosemdesiatštyritisícdeväťstopäťdesiatšesť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

02.04.2019

Dohoda o určení výšky náhrady

2444/2/2019/LSR

1 150,16 EUR Jedentisícstopäťdesiat

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Vígľaš

01.04.2019

Zmluva o dielo

190305

800,00 EUR Osemsto

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

01.04.2019

Mandátna zmluva

01042019

5 400,00 EUR Päťtisícštyristo

Mária Tučeková

Obec Vígľaš

01.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

01.04.2019

Zmluva o dielo

2019040102

7 650,00 EUR Sedemtisícšesťstopäťdesiat

Profilaxis found, OZ

Obec Vígľaš

29.03.2019

Zmluva o spolupráci

2019032901

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Vígľaš

20.03.2019

Zmluva o dotácii CVČ

20032019

328,00 EUR Tristodvadsaťosem

Mesto Detva

Obec Vígľaš

27.02.2019

Zmluva o združenej dodávke EE

1211902001

Neuvedené

Slovenská energetika a.s.

Obec Vígľaš

18.02.2019

Zmluva o dielo

190202

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

13.02.2019

Zmluva o dielo

06/2018

116 474,44 EUR Jedenstošestnásťtisícštyristosedemdesiatštyri

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

31.01.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045317

26,00 EUR Dvadsaťšesť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.01.2019

Poistná zmluva

4419012355

2 314,87 EUR Dvetisíctristoštrnásť 87/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

24.01.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 10

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

21.01.2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

10.01.2019

Zmluva o pripojení odberného miesta

1111812001

277,24 EUR

Slovenská energetika a.s.

Obec Vígľaš

27.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

9/2018

Neuvedené

Obec Očová

Obec Vígľaš

27.12.2018

Poistná zmluva

1040259226

91,63 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

27.12.2018

Poistná zmluva

1040259225

134,98 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

18.12.2018

Cenník spoločnosti Pohronie, a.s.

Cenník od 1.1.2019

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

17122018

200,00 EUR Dvesto

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

17.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o dodávke EE

1120262

Neuvedené

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

13.12.2018

Zmluva o dielo

30318

17 724,00 EUR

BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: