Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2019

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

01.08.2019

Zmluva o zriadení predkupného práva

01082019

Neuvedené

P.I.C.Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

16.07.2019

Čiastočná výpoveď zmluvy

Výpoveď odb.miesta 24ZSS12137530003

Neuvedené

ENERGIE 2 a.s.

Obec Vígľaš

15.07.2019

Dodatok č. 2

Dodatok č. 1

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

09.07.2019

Poštovné úverované

259/2019

Neuvedené

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

06.07.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Drahomír Kubányi, Kriváň 707, 962 04 Kriváň

Obec Vígľaš

03.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

03072019

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

01.07.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

355,33 EUR Tristopäťdesotpäť 33/100

MUDr. Anna Krinovičová

Obec Vígľaš

30.06.2019

Nájomná zmluva

01072019

Neuvedené

Marcela Hanulíková, Mgr.

Obec Vígľaš

28.06.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ

28062019

200,00 EUR Dvesto EUR/mesiac

Základná umelecká škola, Ul. SNP 331, 962 23 Očová

Obec Vígľaš

24.06.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

18.06.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

12.06.2019

Zmluva R2 Zvolen východ - Pstruša/1464/Va

NA/2019/0154

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Obec Vígľaš

24.05.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

23.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2019

545/2019/ODDRF

1 300,00 EUR Jedentisíctristo

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Vígľaš

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí FP na CVČ

22052019

120,00 EUR Jedenstodvadsať

Obec Dúbravy

Obec Vígľaš

20.05.2019

Zmluva o účinkovaní

13/2019

840,00 EUR Osemstoštyridsať

Folklórny súbor Partizán, Klenová 14867, 974 05 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

02.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

149 515

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

24.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 26, 82511 Bratislava

Obec Vígľaš

24.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

4/2019

137,60 EUR Jedenstotridsaťsedem 60/100

Obec Očová

Obec Vígľaš

11.04.2019

Kúpna zmluva

08042019

28 024,00 EUR Dvadsaťosemtisícdvadsaťštyri

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

10.04.2019

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

10.04.2019

Kúpna zmluva

10042019

2 269,54 EUR Dvetisícdvestošesťdesiatdeväť

Predávajúci: Vladimír Kotry, Július Giert, Martin Giert, Jozef Giert, PhDr. Mária Sochorová, Ing. Ivan Kotry, Elena Ivaničová, MUDr. Melánia Hargašová

Obec Vígľaš

09.04.2019

Zmluva o pripojení

20190408/9239

67,00 EUR Šesťdesiatsedem

DTnet 04, s.r.o., M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

08.04.2019

Zmluva o dielo

08042019

78 338,59 EUR Sedemdesiatosemtisíctristotridsaťosem

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: