Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2021

Zmluva - 0903 476 693

Zmluva - 0903 476 693

18,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

19.11.2021

Dohoda

21/33/012/11

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

12.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

04.11.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

04112021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

22.10.2021

Zmluva - 0910 144 124

Zmluva - 0910 144 124

12,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

22.10.2021

Zmluva - 0911 575 144

Zmluva - 0911 575 144

12,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

21.10.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

8 559,88 EUR

NEDELKA s.r.o.

Obec Vígľaš

18.10.2021

Kúpna zmluva

18102021

5 228,99 EUR Päťtisícdvestodvadsaťosem 99/100

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

15.10.2021

Nájomná zmluva

15102021

400,00 EUR Štyristo

COOP Jednota Krupina

Obec Vígľaš

06.10.2021

Zmluva o dielo

06102021

21 754,18 EUR Dvadsaťjedensedemstopäťdesiatštyri 18/100

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Vígľaš

24.09.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

22.09.2021

Zmluva o dielo

22092021

23 945,20 EUR Dvadsaťtritisícdeväťstvoštyridsaťpäť 20/100

GEOSTAV Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

16.09.2021

Zmluva o dielo

210902

3 480,00 EUR Tritisícštyristoosemdesiat

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

03.09.2021

Zmluva o dielo

03092021

18 063,00 EUR Osemnásťtisícšesťdesiattri

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

02.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

02092021-2

Neuvedené

ASTERA, s.r.o., Stromova 5, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

02.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

02092021-1

Neuvedené

INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

02.09.2021

Kúpna zmluva

02092021

Neuvedené

Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.08.2021

Poistná zmluva

4439007949

67,18 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

16.08.2021

Zmluva o dielo

16082021

60 594,05 EUR Šesťdesiattisícpäťstvodeväťdesiatštyri

NEDELKA s.r.o.

Obec Vígľaš

05.08.2021

Zmluva šatstvo

05082021

40,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R.Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok

Obec Vígľaš

20.07.2021

Kúpna zmluva

20072021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Anna Bombalová, rod. Pšidová

Obec Vígľaš

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

30062021

161,64 EUR Jedenstošesťdesiatjeden 64/100

Anna Hriňová ml.

Obec Vígľaš

01.06.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

20.05.2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

35/2021

30,00 EUR Tridsať

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, 1278, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: