Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

22.09.2021

Zmluva o dielo

22092021

23 945,20 EUR Dvadsaťtritisícdeväťstvoštyridsaťpäť 20/100

GEOSTAV Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

16.09.2021

Zmluva o dielo

210902

3 480,00 EUR Tritisícštyristoosemdesiat

EU PROFI, s.r.o.

Obec Vígľaš

03.09.2021

Zmluva o dielo

03092021

18 063,00 EUR Osemnásťtisícšesťdesiattri

MILAN STRIEBORNÝ RÁDIOOPRAVOVŇA, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

02.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

02092021-2

Neuvedené

ASTERA, s.r.o., Stromova 5, 911 01 Trenčín

Obec Vígľaš

02.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

02092021-1

Neuvedené

INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

02.09.2021

Kúpna zmluva

02092021

Neuvedené

Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

31.08.2021

Poistná zmluva

4439007949

67,18 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

16.08.2021

Zmluva o dielo

16082021

60 594,05 EUR Šesťdesiattisícpäťstvodeväťdesiatštyri

NEDELKA s.r.o.

Obec Vígľaš

05.08.2021

Zmluva šatstvo

05082021

40,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M.R.Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok

Obec Vígľaš

20.07.2021

Kúpna zmluva

20072021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Anna Bombalová, rod. Pšidová

Obec Vígľaš

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

30062021

161,64 EUR Jedenstošesťdesiatjeden 64/100

Anna Hriňová ml.

Obec Vígľaš

01.06.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

20.05.2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

35/2021

30,00 EUR Tridsať

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, 1278, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

20.05.2021

Dohoda

21/33/012/2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

14.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1421 364

1 400,00 EUR Jedentisícštyristko

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

03.05.2021

Dokončenie rekonštrukcie šatní pri futbal.ihrisku.

03052021

43 607,83 EUR Štyridsaťtritisícšesťstosedem 83/100

JPT STAVBY s.r.o., Jaseňovo 858, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

30.04.2021

Nájomná zmluva

01052021

Neuvedené

Jana Dobiasová

Obec Vígľaš

15.04.2021

Zmluva o združenej dodávke EE - byt č.4 Šk.bytovka

202104-ZOPZO-1600

Neuvedené

Stredoslovenská energetika

Obec Vígľaš

17.03.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Vígľaš

16.03.2021

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

Neuvedené

MUDr. Anna Krinovičová

Obec Vígľaš

10.03.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 5

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vígľaš

26.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 5

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

23022021

410,00 EUR Štyristodesať

Mesto Detva

Obec Vígľaš

18.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

RC a T Detva, s.r.o., Záhradná 857/3, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: