Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

5 824,07 EUR Päťtisícosemstodvadsaťštyri 07/100

REAL ESTATE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vígľaš

09.02.2022

Zmluva o umiestnení Z-BOXU

09022022

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Príloha č. 1 k zmluve

Príloha č. 1 k zmluve

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 12

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Príloha č. 1 k zmluve

Príloha č. 1 k zmluve

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

27.01.2022

Dodatok k zmluve

Dodatok

neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

31.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

29/22

Neuvedené

EKOBAM s.r.o., Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

31.12.2021

Ukončenie zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

Marián Babic, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva

Obec Vígľaš

28.12.2021

Nájomná zmluva

28122021

201,12 EUR Dvestojedna 12/100

Krásna farmárka s.r.o.

Obec Vígľaš

22.12.2021

Kúpna-predajná zmluva

22122021-1

14 000,00 EUR Štrnásťtisíc

Ing. Jozef Špitalík

Obec Vígľaš

22.12.2021

Kúpna zmluva

22122021

35 000,00 EUR Tridsaťpäťtisíc

Mária Jenčová

Obec Vígľaš

09.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

5/2021

100,62 EUR

Obec Očová

Obec Vígľaš

06.12.2021

spoločný obecný úrad pre obec Vígľaš len na úseku školstva dodatkom č. 12

Dodatok č. 12

Neuvedené

Mesto Zvolen

Obec Vígľaš

02.12.2021

Zmluva - 0903 476 693

Zmluva - 0903 476 693

18,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

19.11.2021

Dohoda

21/33/012/11

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

12.11.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

04.11.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

04112021

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Vígľaš

22.10.2021

Zmluva - 0910 144 124

Zmluva - 0910 144 124

12,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

22.10.2021

Zmluva - 0911 575 144

Zmluva - 0911 575 144

12,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

21.10.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

8 559,88 EUR

NEDELKA s.r.o.

Obec Vígľaš

18.10.2021

Kúpna zmluva

18102021

5 228,99 EUR Päťtisícdvestodvadsaťosem 99/100

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

15.10.2021

Nájomná zmluva

15102021

400,00 EUR Štyristo

COOP Jednota Krupina

Obec Vígľaš

06.10.2021

Zmluva o dielo

06102021

21 754,18 EUR Dvadsaťjedensedemstopäťdesiatštyri 18/100

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: