Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení

0,00 EUR

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

obec

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1113201512

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1113201512

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

obec

Zmluva č. SGE1113201512

Zmluva č. SGE1113201512

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

obec

Zmluva o úprave právnych vzťahov k pozemku číslo: 000627C/CORP/2016

Zmluva o úprave právnych vzťahov k pozemku číslo:

0,00 EUR

ForDom s.r.o. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: