Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

INFINITY GROUP, a.s.

obec

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

ForDom s.r.o.

obec

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

DEWEX, s.r.o.

obec

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

BcLoad, s.r.o.

obec

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

INFINITY GROUP, a.s.

obec

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

4 117,80 EUR

INFINITY GROUP, a.s.

obec

Nájomná zmluva

27082012

3 140,00 EUR

ForDom s.r.o.

Obec Vígľaš

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

8 064,15 EUR

DEWEX, s.r.o.

obec

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

BcLoad, s.r.o.

obec

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

2 954,43 EUR

ASL-Tech s.r.o.

obec

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

0,00 EUR

INFINITY GROUP, a.s.

obec

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

0,00 EUR

ForDom s.r.o.

obec

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

0,00 EUR

BcLoad, s.r.o.

obec

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

0,00 EUR

ASL-Tech s.r.o.

obec

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

0,00 EUR

ASL-Tech s.r.o.

obec

Zmluva o posky dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2015

Zmluva o posky dotácie na podporu rozvoja priemyse

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

obec

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-11480

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

Zmluva o zrušení predkupného práva

Zmluva o zrušení predkupného práva

0,00 EUR

Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD)

obec

Dodatok č.1 k Zmluve o zrušení predkupného práva

Dodatok č.1 k Zmluve o zrušení predkupného práva

0,00 EUR

Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD)

obec

Zmluva o dielo č.P214003-03

Zmluva o dielo č.P214003-03

65 000,00 EUR

IBG Holding s.r.o.

obec

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

obec

Poistná zmluva

Poistná zmluva

0,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: