Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2017

Zmuva o zriadení vecného bremena

02205/2017-PKZO-B40127/17.00

3 409,90 EUR Tritisícštyristodeväť

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

12.12.2017

Dohoda o zriadení spoločného hasičského zboru obce

12122017

Neuvedené

Obec Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

12.12.2017

Zmluva o dielo

171201

1 100,00 EUR Jedentisícsto

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

11.12.2017

Zmluva o dielo

171204

250,00 EUR Dvestopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

08.12.2017

Nájomná zmluva + dodatok 1. a 2.

03122002

595,32 EUR Päťstodeväťdesiacpäť

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

30.11.2017

Zriadenie a prevádzka mobilnej aplikácie

MA-6-11-2017-SK

180,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Vígľaš

14.11.2017

Licenčná zmluva

13112017

39,24 EUR

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 01 Košice

Obec Vígľaš

16.10.2017

Zmluva o poradenskej činnosti

11/R/2013

140,00 EUR Jedenstoštyridsať

ENVIROLT s.r.o.

Obec Vígľaš

10.10.2017

Zmluva o bežnom účte

10102017

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Vígľaš

06.10.2017

Zmluva o dodávke vody

606201101

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

06.10.2017

Mandátna zmluva

05092011

50,00 EUR

Milan Prajdák

Obec Vígľaš

06.10.2017

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

15 021/51

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

06.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - vývoz TKO

15 021/01

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

04.10.2017

Zmluva o dielo

03/2017

Neuvedené

BB VÝŤAHY, s.r.o., Poľná 21, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

03.10.2017

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

AGROPARTNER s.r.o.

Obec Vígľaš

25.09.2017

Zmluva o dielo

TS1705013

14 978,77 EUR

FARADY s.r.o., 616, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

22.09.2017

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

22.09.2017 - Dodatok č. 1

Neuvedené

DEWEX, s.r.o.

Obec Vígľaš

12.09.2017

Darovacia zmluva

12092017

817,00 EUR

Ing. Ján Hronec

Obec Vígľaš

11.09.2017

Zmluva o odstúpení územia

06092017

Neuvedené

Obec Očová

Obec Vígľaš

07.09.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

123890 08U02

180 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Vígľaš

04.09.2017

Licenčná zmluva

2000/324 zo dňa 4.9.2017

204,00 EUR

Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra

Obec Vígľaš

01.09.2017

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

01092017

Neuvedené

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

Obec Vígľaš

31.08.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190036228

3,25 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

31.08.2017

Poistná zmluva

31082017

52,86 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

23.08.2017

Dodatok k Zmluve o poskystovaní verejných služieb

23082017

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: