Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.07.2021

Kúpna zmluva

20072021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Obec Vígľaš

Anna Bombalová, rod. Pšidová

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

30062021

161,64 EUR Jedenstošesťdesiatjeden 64/100

Anna Hriňová ml.

Obec Vígľaš

01.06.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

20.05.2021

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

35/2021

30,00 EUR Tridsať

OZ Klub priateľov zvierat

Obec Vígľaš

20.05.2021

Dohoda

21/33/012/2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

14.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1421 364

1 400,00 EUR Jedentisícštyristko

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vígľaš

03.05.2021

Dokončenie rekonštrukcie šatní pri futbal.ihrisku.

03052021

43 607,83 EUR Štyridsaťtritisícšesťstosedem 83/100

JPT STAVBY s.r.o., Jaseňovo 858, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

30.04.2021

Nájomná zmluva

01052021

Neuvedené

Jana Dobiasová

Obec Vígľaš

15.04.2021

Zmluva o združenej dodávke EE - byt č.4 Šk.bytovka

202104-ZOPZO-1600

Neuvedené

Stredoslovenská energetika

Obec Vígľaš

17.03.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Vígľaš

10.03.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 5

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vígľaš

26.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 5

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ

23022021

410,00 EUR Štyristodesať

Mesto Detva

Obec Vígľaš

18.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 4

Neuvedené

RC a T Detva, s.r.o., Záhradná 857/3, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

12.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

04.02.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

29.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

26.01.2021

Poistná zmluva

5190053541

20,00 EUR Dvadsať

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

25.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 12 + Cenník 2021

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

21012021

Neuvedené

RC § T Detva, s.r.o.

Obec Vígľaš

12.01.2021

Zmluva o dielo

210103

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

11.01.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Vígľaš

23.12.2020

Zmluva o dielo

2020122201

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

DTnet Detva s.r.o.

Obec Vígľaš

02.12.2020

Zmluva o dielo

2020CV001

259 000,00 EUR Dvestopäťdesiatdeväťtisíc

GEOSTAV DETVA s.r.o., 96212 Detva

Obec Vígľaš

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

30112020

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: