Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania  na sobotu 16. marca 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
určuje deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30.marca 2019.

   Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

    Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  ku dňu vyhlásenia volieb: 1302.
    Počet obyvateľov obce k 23.1.2019 je 1576.

vyhlásenie volieb prezidenta
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volení

OZNAM na preberanie delegačných listín

HLASOVACIE  PREUKAZY

- adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR -
I. kolo - žiadosť podaná elektronicky, poštou do 25.2.2019
            - osobne najneskôr 15.3.2019 do 15:30 hod.

II. kolo - žiadosti podané elektronicky, poštou do 11.3.2019
             - osobne najneskôr  29.3.2019 do 15:30 hod.
-
Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu a informáciu na ktoré kolo volieb chcete hlasovací preukaz

Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš

emailová adresa:    sekretariat@viglas.net

 

Kandidáti na prezidenta SR   Kandidáti na prezidenta SR

 http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

 

 Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR konaných v dňoch 
 I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.03.2019  pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.

výsledky volieb prezidenta v obci Vígľaš I. kolo volieb 16.3.2019 

výsledky volieb prezidenta v obci Vígľaš II. kolo volieb 30.3.2019