Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 731/2022

VV Tomčániová

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: Monika Zošiaková

Späť