Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 50/2022

KONANIE O ODVOLANÍ PROTI ROZHODNUTIU OBVODNÉHO BANSKÉHO ÚRADU V BB

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Zodpovedá: Monika Zošiaková

Späť