Obsah

Názov projektu: Detské ihrisko v obci Vígľaš - prevencia v rizikovej skupine.

Miesto realizácie projektu: Areál ZŠ vo Vígľaši.

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 38/BB/2019.

Špecifikácia projektu: Vybudovanie detského  ihriska, ktorého cieľom je vytváranie a udržanie príležitostí a priestoru na vidieku pre možnosti aktivít, činností a spôsobov trávenia voľného času detí a mladých ľudí.

Hodnota projektu: 7635,08 €, z toho výška dotácie je 3500 €, doplatok z prostriedkov obce je 4135,08€

Dátum ukončenia projektu: 11.11.2020.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

prevencia kriminality MVSR