Obsah

Zoznam zvolených poslancov Obecného zastupiteľstva zvolených dňa 10.11.2018.
Sľub starosta obce a poslanci OcZ zložili dňa 28.11.2018 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vígľaši.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva: zasadnutie OcZ 1 x štvrťročne
- do 31.03.
- do 30.06.
- do 30.09.
- do 31.12.

Meno Funkcia Telefón
Záchenský Róbert, Ing. Starosta obce +421 455394243
+421 905 647 501
Štollmannová Oľga, Ing. Kontrolórka obce +421 944 451 260
Cerovský Milan Poslanec OcZ +421 944 978 990
Gímeš Radoslav Poslanec OcZ +421 905 833 919
Matušov Ján Poslanec OcZ +421 907 506 352
Melechová Vladimíra Poslankyňa OcZ +421 918 442 703
Melicher Jozef, Ing. Poslanec OcZ +421 907 525 332
Oťapka Miroslav, Ing. Poslanec OcZ +421 908 045 242
Šimková Anna, Ing. Zástupkyňa starostu obce - poslankyňaOcZ +421 915 999 265
Šlobár Milan, Ing. Poslanec OcZ +421 908 558 452
Žiak Peter Poslanec OcZ +421 905 665 048

Stránka