Obsah

Obchodná verejná súťaž

 

2013
   
Dátum zverejnenia Predmet

Príloha

14.06.2013 Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zverejnenie zámeru predať obecný majetok
15.05.2013 Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zverejnenie zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
     
2012
   
28.09.2012 Zverejnenie zámeru prenajať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou - "O najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku vo vlastníctve obce"

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok

Podmienky predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku vo vlastníctve obce + Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku vo vlastníctve obce"