Obsah

PH SR obce Vígľaš

ZÁMER SPRACOVANIA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vígľaš na roky 2015 – 2023

Vyplnený dotazník v termíne do 31.07.2015 treba vložiť do zberných schránok, ktoré sú umiestnené:

- na obecnom úrade vo Vígľaši
- v predajni COOP Jednota
- v predajni Zuzana, na Malinovského ulici
- v obchode pri Základnej škole J. Drdoša
- v obchode na Pstruši

Všetky aktuálne informácie a postup prác bude zverejňovaní na stránke obce v časti: Dokumenty/ PH SR obce Vígľaš

Za spoluprácu Vám ďakujeme

Prílohy: