Obsah

Aktuality

28.02.2024

Pavel Budáč

smútočné oznámenie

Detail Smútočné oznamy

26.02.2024

Martin Melicherčík

smútočné oznámenie

Detail Smútočné oznamy

21.02.2024

Územný plán obce Vígľaš

príprava zmien a doplnkov k územnému plánu

Detail Aktuality

Oznamy