Obsah

Organizácie

https://zsviglas.edupage.org/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo takto: zaraďuje do siete škôl a školských radiadení Slovenskej republiky Základnú školu s materskou školou, Vígľaš 436 s organizačnými zložkami:

  • Základná škola Jána Drdoša, Vígľaš 436
  • Materská škola Jána Drdoša, Zvolenská 130/6, Vígľaš
    a súčasťami:
  • Školský klub detí, Vígľaš 436
  • Centrum voľného času, Vígľaš 436
  • Školská jedáleň, Vígľaš 436
  • Školská jedáleň, Zvolenská 130/6, Vígľaš

     s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2022. 

 

Riaditeľkou Základnej školy s materskou školou, Vígľaš 436 je: PaedDr. Dagmar Budincová email:  riaditel@zsviglas.sk

tel. kontakt  riaditeľka školy: 045/53 80 228

IČO: 54856418

tel kontakt do MŠ Vígľaš:   0911 275 144

Čas prevádzky Pondelok - Piatok :      6.30  -  16.00 hod.


e-mail:  jana.hupianova@viglas.netriaditelms@viglas.net,  msviglas@gmail.com

 
vedúca školskej jedálne : 
e-mail:   jedalen.ms.viglas@gmail.com
               
 
 
učiteľky Materskej školy Vígľaš
-  Dana Borguľová
-  Monika Luptáková - materská dovolenka 
-  Andrea Mičianová
- Michaela  Jedličková

 
Tlačivá na stiahnutie: 
Žiadosť na predprimárne vzdelávanie
 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti po 5 dňoch

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

Žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu výchovy - uč.pomôcok

Zápis do MŠ Vígľaš 2021 

Podmienky prijímania detí do materskej školy 

Zápis do MŠ 2022-23