Obsah

Organizácie

Pozemkové spoločenstvo Vígľaš

Adresa:  Pozemkové spoločenstvo Vígľaš
                Zvolenská 1
                96202 Vígľaš

Č. registra Pozemkových spoločenstiev: PL2014/00365/PSP-26-DT

IČO: 42 313 929

DIČ: 2024067705

Pozemkové spoločenstvo Vígľaš, spoločenstvo bez právnej subjektivity

Výbor spoločenstva:

Ing. Peter Jaloviar, predseda výboru PS Vígľaš
Dušan Koštialik, člen výboru
Milan Michna, člen výboru
JUDr. Alexander Mojš, člen výboru
Ing. Róbert Záchenský , člen výboru

Dozorná rada spoločenstva:

Peter Jablonka, predseda dozornej rady
Ing. Anna Národová, členka dozornej rady
Peter Výboh, člen dozornej rady

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 19. marca 2023 (nedeľa) od 14:00 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 13:00
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:
PS pozvánka 2023 + plnomocenstvo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 29. mája 2022 (nedeľa) od 14:00 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 13:00
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

PS pozvánka 2022 + plnomocenstvo

 

                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 8. marca 2020 (nedeľa) od 13:30 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:30.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

Pozvánka 8.3.2020 + Plnomocenstvo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 17. marca 2019 (nedeľa) od 13:30 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:30.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

Pozvánka 17.3.2019 + Plnomocenstvo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 11. marca 2018 (nedeľa) od 13:30 hod.v kinosále Kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:15.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Vígľaš. Výbor PS Vígľaš Vás pozýva
na zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať

dňa 12. marca 2017 od 13:30 hod. v kinosále kultúrneho domu vo Vígľaši.
 

Prezentácia podielnikov sa začína od 12:15.
Podrobnosti o programe a text plnomocenstva pre zastupovanie sú v priloženej pozvánke.


S pozdravom
Výbor PS Vígľaš

Prílohy: