Obsah

Organizácie

Materská škola vo Vígľaši je organizácia bez právnej subjektivity. 

Materská škola Vígľaš
Zvolenská 130/6
962 02 Vígľaš

tel kontakt: 045 / 53 94 468
                        0911 275 144

Čas prevádzky Pondelok - Piatok :      6.00  -  16.00 hod.


riaditeľka Materskej školy Vígľaš:  Jana Hupianová   

e-mail:  jana.hupianova@viglas.netriaditelms@viglas.net,  msviglas@gmail.com
 
vedúca školskej jedálne : Marianna Gimešová
e-mail:   sjmsviglas@gmail.com ,sjmsviglas@viglas.net,  veducasjmsviglas@viglas.net,
               marianna.gimesova@viglas.net
 
učiteľky Materskej školy Vígľaš
-  Dana Borguľová
-  Monika Luptáková
-  Andrea Mičianová

 
Tlačivá na stiahnutie: 
 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti po 5 dňoch

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

Žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu výchovy - uč.pomôcok