Obsah

Organizácie

Materská škola vo Vígľaši je organizácia bez právnej subjektivity. 

Materská škola Vígľaš
Zvolenská 130/6
962 02 Vígľaš

tel kontakt:   0911 275 144

Čas prevádzky Pondelok - Piatok :      6.30  -  16.00 hod.


riaditeľka Materskej školy Vígľaš:  Jana Hupianová   

e-mail:  jana.hupianova@viglas.netriaditelms@viglas.net,  msviglas@gmail.com
 
vedúca školskej jedálne : 
e-mail:   jedalen.ms.viglas@gmail.com
               
 
 
učiteľky Materskej školy Vígľaš
-  Dana Borguľová
-  Monika Luptáková - materská dovolenka 
-  Andrea Mičianová
- Michaela  Jedličková

 
Tlačivá na stiahnutie: 
Žiadosť na predprimárne vzdelávanie
 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti po 5 dňoch

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

Žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu výchovy - uč.pomôcok

Zápis do MŠ Vígľaš 2021 

Podmienky prijímania detí do materskej školy 

Zápis do MŠ 2022-23