Obsah

Organizácie

Cirkev

Rimskokatolicka cirkev - Dekanát DETVA, dekan: ThLic. Ľuboš Sabol

Zriadenie deknanátu Detva 1. 9. 1995

Farnosť Zvolenská Slatina

Farnosť Zvolenská Slatina
962 01 Zvolenská Slatina
Tel.: 045/ 53 94 218
E-mail: zvolenska.slatina@fara.sk

WWW:        http://faraslatina.sk

Farnosť Zvolenská Slatina Farský kostol Povyšenia sv. kríža (1837)
Osady: Slatinka
Obyv.: 2671 r.k.: 1444

Filiálka: Vígľaš – Kostol Narodenia Panny Marie (12. 11. 2005)
Osady: Hajniková, Malý Sliač, Pstruša,
Obyv.: 1629 r.k.: 1206

Farnosť spolu:
Obyv.: 4300 r.k.: 2650 K: 29 S: 11 P: 28
Rozloha farnosti: 78,04 km2
Farár: Mgr. Pavel Cerovský