Obsah

Priemyselný park Vígľaš

Dopravné vzdialenosti:

· letisko Sliač 20 km
· Zvolen 14 km
· Bratislava 200 km
· hranice s Maďarskom 70 km
· hranice s Ukrajinou 290 km
· hranice s Poľskom 140 km
· hranice s Českou republikou 270 km

Popis lokality:

· celková výmera priemyselného parku 37,8 ha
· lokalita je ohraničená cestou E58, E571 , ktorá tvorí hlavný cestný ťah
Zvolen – Košice a železničnou traťou Zvolen - Košice
· vzdialenosť od križovatky cesty E58 a budúcej rýchlostnej komunikácie R2 je len 1 km
· vo vzdialenosti 14 km je vo Zvolene priame napojenie na štvorprúdovú rýchlostnú komunikáciu R1
· Na pozemku bol vykonaný archeologický a inžiniersko-geologický a radónový prieskum.
· lokalita je napojená na všetky inžinierske siete
   - elektrická energia – 8 MW 3
   - plyn – 17,5 mil. m /rok
   - voda DN 100
   - obecná kanalizácia

Rozdelenie priemyselného parku:

Priemyselný park bol rozdelený do piatich zón podľa ich bonity:
· plocha A a D – výmera cca 18 ha určená pre tzv. nosných investorov
· plocha C-1 a B – výmera cca 12 ha určená pre malých investorov s výmerou okolo 1 ha
· plocha A-1 a C-2 – výmera cca 7 ha určená pre investorov, ktorí nevyžadujú vybudovanú infraštruktúru, alebo ju vybudujú sami

Kontakt:

Ing. Róbert Záchenský - starosta obce Vígľaš
Tel.: 045/53 94 243
mobil: 0905 647 501
e-mail: starosta@viglas.net
Web: www.viglas.net

Prílohy: